studentereksamen på kursus
Gymnasial uddannelse

Almen studentereksamen (2-årig stx)

Hvis du er gået ud af 9. klasse for mere end et år siden, kan du tage studentereksamen på den 2-årige stx.

Fakta

Navn:
Almen studentereksamen (2-årig stx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
9. klasse + mindst 1 år + individuel vurdering
Økonomi:
Mulighed for SU fra du er fyldt 18 år. Der er undervisningsafgift på et af kurserne

En 2-årig stx er et mere komprimeret uddannelsesforløb end den 3-årige uddannelse. Men du får undervisning i de samme fagområder inden for sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du får både fag, du skal have, og fag du selv kan vælge.

Efter den 2-årige stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En 2-årig stx svarer til den 3-årige stx-uddannelse, men den er noget mere komprimeret. Den indeholder ikke noget grundforløb, så du skal derfor vælge studieretning i starten af dit uddannelsesforløb

Undervisning

Undervisningen på 2-årig stx kan være tilrettelagt forskelligt fra sted til sted og i mere eller mindre koncentrerede forløb. Men generelt er den tilrettelagt med udgangspunkt i, at de, der går der, har andre erfaringer end skolegang.

Du skal være motiveret for at klare uddannelsen. Men uddannelsesstedet bidrager med faglig og studieteknisk støtte. Der er mødepligt til undervisningen.

Alle skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer og tilbyder studiekredse, ekskursioner, studierejser og lektiecafé. Det 2-årige forløb tages på daghold.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener.

Når du har bestået studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Vejledning

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.

Uddannelsessteder

På Danmarkskortet til højre kan du se, hvor uddannelsen foregår. 

Se video om 2-årig stx

Unge fortæller om 2-årig stx

Fag som du skal have

En stx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau. og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Historie på A-niveau
 • Idræt på C-niveau
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau
 • Oldtidskundskab på C-niveau
 • Religion på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, italiensk begyndersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller natur- geografi

Studieretning og valgfag

Ud over de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Du kan læse mere om studieretninger i artiklen Studieretninger på stx.

Du kan også læse mere på skolens hjemmeside.

Ekstra fag på A-niveau

På stx skal mindst fire af dine fag være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis.

Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonusordninger.

Selvstudium

Ved selvstudium kan du indstille dig til eksamen uden at deltage i undervisningen. Men det er krævende og kan kun lade sig gøre, hvis du har de faglige forudsætninger i orden og er indstillet på at skulle sætte dig ind i meget stof alene.

Undervisning

Som selvstuderende kan du ikke deltage i undervisningen eller få rettet skriftlige opgaver med undtagelse af studieretningsprojektet.

I biologi, kemi, fysik og idræt kan du deltage i praktiske øvelser (laboratoriekurser) enten i Jylland eller i København.

Det er muligt at kombinere selvstudium i nogle fag med undervisning i andre.

Fagbeskrivelser

Der findes udførlige fagbeskrivelser til alle fag. Til hvert fag hører i alt en times faglig vejledning.

Eksamen

Selvstuderende skal tilmelde sig eksamen inden 1. februar.

Optagelse og adgang

Du kan blive optaget på den 2-årige stx et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan blive optaget.

Ansøgning

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

På nogle skoler er der mulighed for at søge om optagelse gennem skolens egen hjemmeside. Læs mere på skolernes hjemmesider. 

Uddannelsesstart

Uddannelsen starter i august.

Økonomi

Er du over 18 år, og har du mere end 23 timers undervisning om ugen, kan du søge SU.

Læs mere i artiklen om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Fremtidsmuligheder

En samlet studentereksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser, du direkte kan optages på.

Se dine muligheder i Adgangskortet.

Gymnasial supplering

Hvis du ikke har haft de fag på studenterkurset, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Læs mere i artiklen om gymnasial supplering.

Nedjustering af gennemsnit

Du skal dog være opmærksom på, at supplering kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. 

Læs mere i artiklen om nedjustering af gennemsnit.

Love og regler

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Nr. 497 af 18. maj 2017. 

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser. Nr. 41 af 12. januar 2024. 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Nr.  343 8. april 2016.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Vis fag Skjul fag

Fag
Billedkunst A
Almen sprogforståelse
Fag
Almen sprogforståelse - stx
Almen studieforberedelse
Fag
Almen studieforberedelse - stx
Billedkunst
Fag
Billedkunst B - stx
Billedkunst C - stx
Biologi
Fag
Biologi A - stx
Biologi B - stx
Biologi C - stx
Dansk
Fag
Dansk A - stx
Dramatik
Fag
Dramatik A
Dramatik B - stx
Dramatik C - stx
Engelsk
Fag
Engelsk A - stx
Engelsk B - stx
Fransk
Fag
Fransk begyndersprog A - stx
Fransk fortsættersprog A - stx
Fransk fortsættersprog B - stx
Fysik
Fag
Fysik A - stx
Fysik B - stx
Fysik C - stx
Græsk
Fag
Græsk A - stx
Historie
Fag
Historie A - stx
Idræt
Fag
Idræt A - stx
Idræt C - stx
Italiensk
Fag
Italiensk A - stx
Kemi
Fag
Kemi A - stx
Kemi B - stx
Kemi C - stx
Latin
Fag
Latin A - stx
Latin B - stx
Matematik
Fag
Matematik A - stx
Matematik B - stx
Matematik C - stx
Mediefag
Fag
Mediefag A – stx
Mediefag B - stx
Mediefag C - hf
Mediefag C - stx
Musik
Fag
Musik A - stx
Musik B - stx
Musik C - stx
Naturgeografi
Fag
Naturgeografi B - stx
Naturgeografi C - stx
Naturvidenskabeligt grundforløb
Fag
Naturvidenskabeligt grundforløb - stx
Oldtidskundskab
Fag
Oldtidskundskab C - stx
Religion
Fag
Religion C - stx
Russisk
Fag
Russisk A - stx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag A - stx
Samfundsfag B - stx
Samfundsfag C - stx
Spansk
Fag
Spansk begyndersprog A - stx
Spansk fortsættersprog A - stx
Spansk fortsættersprog B - stx
Tysk
Fag
Tysk begyndersprog A - stx
Tysk fortsættersprog A - stx
Tysk fortsættersprog B - stx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Design og arkitektur B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Organisation C - valgfag
Programmering B - valgfag
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Efter at have været væk fra uddannelsessystemet i flere år er 23-årige Silje Stougaard nu i gang...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse