Gymnasiale valgfag

Kulturforståelse C - valgfag

I kulturforståelse C får du en grundlæggende undervisning i kulturteoretiske ideer, lige som du lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk.

Fakta

Navn:
Kulturforståelse C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du arbejder med emner, der fortæller om, hvad der er med til at skabe kulturel identitet, og om betydningen af forskellige kulturers møde med hinanden.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kulturforståelse på C-niveau lærer du om relevante kulturteorier med henblik på at kunne foretage en tværkulturel sammenligning. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at se egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces.

Med udgangspunkt i eget indsamlet materiale skal du præsentere en kulturanalytisk problemstilling, og du lærer herunder om kulturelle undersøgelsesmetoder, kulturmøder og betydningen af det nationale og det globale i relation til hinanden.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde. Gennemgangen af emnerne er organiseret i fire forløb med hovedvægt på henholdsvis kulturteori, kulturmøde, ikke-vestlig kultur og kultursammenligning.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, materialeindsamling og præsentation.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale og et antal spørgsmål. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kulturforståelse på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kulturforståelse som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kulturforståelse C på uvm.dk.