Gymnasiale valgfag

Religion B - valgfag

I religion B lærer du om kristendom og islam samt buddhisme eller hinduisme. Faget giver dig viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.

Fakta

Navn:
Religion B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.

Du lærer om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd. Du får også indsigt i religionsvidenskabelig teori og læser en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.

I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

Du gennemgår også tekster om buddhisme eller hinduisme, både fra religionernes oprindelse og fra nutiden.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppe- og projektarbejde. I slutningen af forløbet udarbejdes et projekt og en projektrapport, der danner grundlag for eksamen.

It inddrages i undervisningen til informationssøgning efter kilde- og billedmateriale, og du lærer at forholde dig kritisk til kilderne på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af dit afsluttende projekt og en ukendt tekst. Du drøfter din projektrapport samt fremlægger og drøfter den ukendte tekst. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får en forberedelsestid på ca. 1 time. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for religion fra C - B-niveau og på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for religion som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for religion B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
31. december 2021
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
3. december 2021
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. august 2021
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. august 2021
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
1. december 2021
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Religion B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
3. december 2021
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
3. december 2021
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
26. november 2021
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
11. august 2021
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
11. august 2021
3. december 2021
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2021
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
3. december 2021
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
30. august 2021
3. december 2021
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
30. august 2021
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. september 2021
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
27. september 2021
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
30. april 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
30. april 2022
Religion C -> B, VAF Fjernundervisning 4690 Haslev