Gymnasiale valgfag

Religion B - valgfag

I religion B lærer du om kristendom og islam samt buddhisme eller hinduisme. Faget giver dig viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.

Fakta

Navn:
Religion B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.

Du lærer om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd. Du får også indsigt i religionsvidenskabelig teori og læser en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.

I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

Du gennemgår også tekster om buddhisme eller hinduisme, både fra religionernes oprindelse og fra nutiden.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppe- og projektarbejde. I slutningen af forløbet udarbejdes et projekt og en projektrapport, der danner grundlag for eksamen.

It inddrages i undervisningen til informationssøgning efter kilde- og billedmateriale, og du lærer at forholde dig kritisk til kilderne på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af dit afsluttende projekt og en ukendt tekst. Du drøfter din projektrapport samt fremlægger og drøfter den ukendte tekst. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får en forberedelsestid på ca. 1 time. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for religion fra C - B-niveau og på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for religion som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for religion B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
23. maj 2019
31. december 2019
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2019
2. december 2019
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
19. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2019
6. december 2019
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2019
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
16. august 2019
15. maj 2020
Religion B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
6. december 2019
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
19. august 2019
6. december 2019
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
19. august 2019
6. december 2019
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
2. september 2019
29. november 2019
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2019
29. november 2019
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
20. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
22. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
22. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Religion C -> B, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
13. januar 2020
20. maj 2020
Religion C -> B, VAF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk