studentereksamen - stx
Fag på stx

Spansk begyndersprog A - stx

I spansk begyndersprog A lærer du at tale, læse og skrive spansk på begynderniveau. Samtidig får du kendskab til spansk samfund og kultur.

Fakta

Navn:
Spansk begyndersprog A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer at forstå hovedtrækkene i et tydeligt talt spansk om almindelige og kendte emner og at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk.

Du opbygger et almindeligt, centralt ordforråd og lærer at læse og skrive enklere tekster på spansk.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I spansk begyndersprog A får du gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning, grammatik og udtale.

Ud over at lære sproget får du viden om kulturelle, historiske og aktuelle samfundsmæssige forhold i den spansksprogede del af verden.

Du lærer at læse og forstå både fiktive og ikke-fiktive tekster på spansk og at analysere og fortolke dem ud fra dit kendskab til spansksproget kultur, samfund og historie.

Undervisningen

Du starter med begynderundervisning. Derefter får du undervisning i en række emner, der tilsammen repræsenterer Spanien og Amerika. Arbejdet med emnerbe giver dig mulighed for at træne lytte- og læseforståelse, mundtlig kommunikation og skriftligt spansk samt at lære om spansksproget samfund og kultur.

I spansk begyndersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer fire timer og er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må du ikke bruge hjælpemidler. Efter højst en time afleverer du besvarelsen, og herefter må du benytte alle hjælpemidler til besvarelsen af den anden del af prøven. 

Den mundtlige prøve har en eksaminationstid på ca. 30 minutter med  60 minutters forberedelsestid. Først præsenterer du på spansk en ukendt tekst på ca. en side, og dernæst fører du en uddybende og perspektiverende samtale. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt en - to gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for spansk begyndersprog A fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for spansk begyndersprog på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for spansk begyndersprog A - stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
30. november 2024
Spansk begyndersprog A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
30. november 2024
Spansk begyndersprog A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Spansk begyndersprog A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2024
6. december 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
26. august 2024
2. december 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
3. februar 2025
28. maj 2025
Spansk begyndersprog A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2025
30. maj 2025
Spansk begyndersprog A, STX Dagundervisning 1120 København K
*
3. februar 2025
30. maj 2025
Spansk begyndersprog A, STX Dagundervisning 1120 København K
*
3. marts 2025
30. april 2025
Spansk begyndersprog B -> A, STX Dagundervisning 1120 København K