studentereksamen - stx
Fag på stx

Spansk A - stx

I spansk A får du et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du et solidt kendskab til spansk grammatik.

Fakta

Navn:
Spansk A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i at analysere forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, samfundsmæssige og litterære sammenhænge.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget spansk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa, herunder medietekster.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
  • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, der tilsammen repræsenterer Spanien og Amerika. Undervisningen indeholder både sproglig træning og skriftlige opgaver.

I spansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må der ikke bruges hjælpemidler. Efter højst halvanden time afleveres besvarelsen, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelsen af den anden del af prøven. 

Den mundtlige prøve har en eksaminationstid på ca. 30 minutter med ca. 1 times forberedelsestid. Først præsenterer du på spansk en ukendt tekst på ca. 2 sider, og dernæst føres der en uddybende og perspektiverende samtale. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for spansk fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 250 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for spansk på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for spansk A stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
29. august 2022
9. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
29. august 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. september 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
15. juni 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
28. august 2023
15. maj 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
6. december 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Spansk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa