Gymnasiale valgfag

Filosofi B - valgfag

I filosofi B beskæftiger du dig med filosofiske problemer og argumentation, og du lærer at diskutere filosofiske teorier og etiske dilemmaer.

Fakta

Navn:
Filosofi B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om metafysik, videnskabsteori, samfundsfilosofi og erkendelsesteori.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget filosofi på B-niveau får du kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.

Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og logik og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.

Du lærer også at diskutere en filosofisk problemstilling fra nyeste tid (seneste 20 år) og at håndtere de begrebslige definitioner.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Erkendelsesteori
  • Videnskabsteori
  • Naturvidenskabernes filosofi
  • Metafysik
  • Etik
  • Samfunds- og historiefilosofi
  • Livsfilosofi
  • Argumentationsteori og logik

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er organiseret i tre til seks emneforløb. I løbet af undervisningsperioden skal klassen lave et projekt, der belyser et af de gennemgåede forløb. Projektet kan enten laves individuelt eller i grupper og være enkeltfagligt eller tværfagligt. Arbejdet afsluttes med en projektrapport.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve på grundlag af ukendte og kendte filosofiske tekster. Til prøven skal du fremlægge den ukendte filosofiske tekst med eventuel inddragelse af den kendte tekst. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for filosofi er på C - B-niveau ca. 200 timer og på B-niveau 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for filosofi som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for filosofi B i bilag 9 i valgfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2016
15. juni 2017
Filosofi B - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund