Gymnasiale valgfag

Tysk fortsættersprog C - valgfag

I tysk fortsættersprog C lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du vil få gennemgået grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og arbejdet er organiseret i tre til fem forskellige emner.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med både undervisning, hjemmearbejde og kommunikation mellem dig og din lærer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Første del består af en præsentation på tysk af et ukendt tysksproget tekstmateriale med inddragelse af et af de studerede emner. Herefter en uddybende samtale på tysk. Tekstmaterialet udleveres dagen før med ca. 24 timers forberedelse. Alle hjælpemidler er tilladt.

I anden del refererer du en ukendt tysksproget tekst på dansk, hvorefter din lærer stiller supplerende spørgsmål. Til denne del af prøven er der ca. 30 minutters forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Der er en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog C i bilag 45 i valgfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Tysk fortsættersprog C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2016
15. juni 2017
Tysk fortsættersprog C - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. maj 2017
31. maj 2017
Tysk fortsættersprog C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
8. december 2017
Tysk fors C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Tysk fors C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2017
15. december 2017
Tysk fors C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund