Gymnasiale valgfag

Tysk fortsættersprog C - valgfag

I tysk fortsættersprog C lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og arbejdet er organiseret i tre til fem forskellige emner.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med både undervisning, hjemmearbejde og kommunikation mellem dig og din lærer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale, der skal have tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet skal bestå af en eller flere tekster med et samlet omfang på maks. én normalside. 

Der er en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter, og du har ca. 1 times forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog C på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
1. december 2021
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
9. august 2021
22. december 2021
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
26. november 2021
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 8900 Randers C
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
2. maj 2022
31. maj 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C