Gymnasiale valgfag

Spansk B - valgfag

I spansk B får du et grundlæggende, alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du kendskab til spansk grammatik.

Fakta

Navn:
Spansk B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får bl.a. undervisning i at læse og forstå forskellige spansksprogede tekster og lærer om historiske og kulturelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget spansk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel fiktion som sagprosa, herunder medietekster.

Til den sproglige træning hører at udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner. Du vil i den sammenhæng lære om det spanske sprogs grammatik, fonetik (sprogets lyde) og pragmatik (sprogets brug), lige som du vil opnå et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner.

Sammen med indlæring af det spanske sprog får du bl.a. også kendskab til spansksprogede samfund og deres kulturer og samfundsforhold. Det gælder forhold i Spanien og andre spansksprogede områder.

Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget, og arbejdsformen er hovedsagelig interaktiv og organiseret i emner.

It i form af fx informationssøgning og interaktive træningsprogrammer er en naturlig del af undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

I første del skal du på spansk gøre rede for en ukendt spansksproget tekst af et omfang på ca. 1 side. I anden del fører du en samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelse. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for spansk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for spansk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for spansk B på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Spansk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
27. juni 2025
Spansk begyndersprog Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
16. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
13. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2024
19. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
16. august 2024
15. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Spansk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 1120 København K