Gymnasiale valgfag

Teknologi C - valgfag

I teknologi C lærer du at fremstille simple produkter i materialer som fx plast og metal ud fra viden om forskellige fremstillingsprocesser.

Fakta

Navn:
Teknologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får desuden kendskab til betydningen af design i forbindelse med udviklingen af et produkt, både i forbindelse med dets funktionalitet og dets belastning af miljøet.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget teknologi på C-niveau lærer du om materialer, maskiner, fremstillingsprocesser og produktionsformer. Faget kombinerer teknisk og naturvidenskabelig viden med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Du får viden om en udvalgt virksomheds produktionsforhold, -tilrettelæggelse og sikkerhedsforanstaltninger og lærer at arbejde under hensyn til risikomomenter og sikkerhedskrav i forbindelse med eksperimentelt arbejde og ved fremstilling af dine produkter.

Du lærer også at gøre rede for dele af teknologiens udvikling og samspil med det omgivende samfund og at udarbejde enkel teknisk dokumentation.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Materialer og bearbejdningsprocesser
  • Styring og reguleringsteknik
  • Teknologi og miljø
  • Teknisk kommunikation og dokumentation

Undervisningen omfatter praktisk arbejde med produktfremstilling, både individuelt og i samarbejde med andre. Du skal løbende samle dine produkter og dokumentationer i en portfolio, som skal indeholde en fortegnelse over de udførte arbejder og et kort resume af disse. Til portfolioprøven i faget skal du endvidere sammensætte en prøvemappe af udvalgte arbejder efter forlæg fra skolen.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af din prøvemappe.

Prøven tager udgangspunkt i din præsentation og fremlæggelse af prøvemappen efterfulgt af en perspektiverende samtale. Prøven varer ca. 24 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknologi C på uvm.dk.