Artikel

Adgangskortet

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale uddannelse eller din erhvervsuddannelse giver adgang til.

Læs mere om værktøjet her i artiklen eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

Se en video

Fold alle afsnit ud

Hvad bruges Adgangskortet til?

Adgangskortet er til dig, der vil undersøge, hvilke videregående uddannelser din ungdomsuddannelse giver adgang til. 

Adgangskrav

For at få adgang til en videregående uddannelse skal du opfylde adgangskravene. Der kan evt. være krav om bestemte fag og/eller bestemte fagniveauer (=specifikke adgangskrav).

Dine valg af retning eller fag på ungdomsuddannelsen kan påvirke dine muligheder bagefter, og du kan bruge Adgangskortet til at tjekke hvordan.

Lokale adgangskrav

Du skal være opmærksom på, at de enkelte uddannelsessteder – ud over de fælles specifikke adgangskrav – kan have yderligere adgangskrav. Det kan typisk være krav om et særligt minimumskaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen eller i visse fag.

Lokale adgangskrav ikke er med i Adgangskortet.

Du kan se de lokale adgangskrav i uddannelsesartiklerne på UddannelsesGuiden.

Tjek dine muligheder

Du kan tjekke en ungdomsuddannelse, som du er i gang med eller evt. færdig med, men du kan også tjekke ungdomsuddannelser, som du overvejer at begynde på.

Ungdomsuddannelserne omfatter de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) samt alle erhvervsuddannelserne, herunder dem med eux.

 

Sådan bruger du Adgangskortet

  • Vælg din ungdomsuddannelse eller den ungdomsuddannelse, du ønsker er undersøge. 
  • Hvis du vælger erhvervsuddannelse eller eux, skal du også finde den specifikke erhvervsuddannelse i værktøjet samt det speciale, som du vil tjekke. Vælger du en treårig gymnasial uddannelse, kan du vælge en studieretning 
  • Tilpas evt. dine fag og fagniveauer for at få det mest præcise overblik 

Nu kan du se din valgte ungdomsuddannelses obligatoriske fag og niveauer i værktøjet.

Samtidigt kan du se, hvor mange videregående uddannelser du har mulighed for at søge ind på, og hvordan de fordeler sig i interesseområder.

Leg med dine muligheder

Prøv at skifte til en anden ungdomsuddannelse eller gymnasial studieretning og se, hvordan dit valg påvirker adgangen til videregående uddannelser.

Du kan også undersøge, hvad det betyder, hvis du til- og fravælger fag og niveauer på ungdomsuddannelsen. 

For hver ændring du foretager, opdateres antallet af videregående uddannelser, du har adgang til. Ændrer du for eksempel faget matematik B til matematik A, vil du straks kunne se på listen, at du får adgang til flere videregående uddannelser. Og omvendt, hvis du fx ændrer fra niveau A til B.

Se dine muligheder for videregående uddannelse

Når du har markeret din ungdomsuddannelse, kan du se videregående uddannelser inden for forskellige interesseområder. 

Vælger du fx naturvidenskab og miljø, får du en liste med alle uddannelserne inden for dette område. På listen kan du se hvilke af uddannelserne, du opfylder adgangskravene til. 

Under hver uddannelse ser du de specifikke adgangskrav, der gælder på alle de uddannelsessteder, hvor du kan tage uddannelsen.

Vil du kun se de videregående uddannelser, som du har adgang til, kan du åbne en samlet liste. Her kan du også vælge listen med uddannelser, som du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til. Måske mangler du flere fag for at opfylde adgangskravene. Det kan også være, at du mangler enkelte fag og niveauer, som du har mulighed for at supplere, så det kan være værd at tjekke.

Hvilke uddannelser er med i Adgangskortet?

De videregående uddannelser i Adgangskortet omfatter erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, universiteternes bacheloruddannelser, nogle kunstneriske uddannelser samt visse uddannelser inden for politi og forsvar.

Uddannelser, der udelukkende optager studerende på baggrund af optagelsesprøver, indgår ikke i Adgangskortet. Det gælder fx visse kunstneriske uddannelser.

Særlige forhold er opmærket

Nogle uddannelser er opmærket med særlige forhold, som du skal være opmærksom på: 

  • Uddannelser, der ved seneste optag havde en adgangskvotient på 10,0 eller højere i kvote 1
  • Uddannelser, hvor du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget
  • Uddannelser, hvor der er særlige krav til fx fysik og helbred
  • Uddannelser med propædeutik*
  • Uddannelser uden årligt optag

For elever på hf nævnes det desuden, at der er krav om udvidet fagpakke ved optagelse på en universitetsuddannelse. 

*Uddannelser med propædeutik

Propædeutik er intensiv, forberedende sprogundervisning på begynderniveau, der tages sideløbende med en bacheloruddannelse. Nogle bacheloruddannelser giver mulighed for, at du kan opfylde et sprogkrav ved at tage det propædeutiske forløb. Muligheden er markeret i Adgangskortet med en stjerne i uddannelsens adgangskrav.

Den samlede studietid for bacheloruddannelsen forlænges med det halve eller hele år, som det propædeutiske forløb er normeret til.

Adgangskortet i forhold til Retningsviseren

Retningsviseren er et supplement til Adgangskortet og adskiller sig ved at tage udgangspunkt i dit konkrete ønske om en specifik videregående uddannelse.

Læs mere om Retningsviseren