Artikel

Adgangskortet

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af gymnasial uddannelse giver adgang til.

Læs mere om værktøjet her i artiklen eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

Fold alle afsnit ud

Hvad bruges Adgangskortet til?

Du kan bruge Adgangskortet til at se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag på din gymnasiale uddannelse giver adgang til. 

For at få adgang til en videregående uddannelse, skal du opfylde de specifikke adgangskrav, som er krav om særlige gymnasiale fag og niveauer. Når du vælger din gymnasiale uddannelse i værktøjet og markerer dine valgte fag, får du en liste med alle de videregående uddannelser, hvor du opfylder de specifikke adgangskrav. For hver enkelt uddannelse kan du linke direkte til en detaljeret beskrivelse af adgangskrav, indhold mm.

De videregående uddannelser i Adgangskortet omfatter erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, universiteternes bacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser samt uddannelser inden for politi og forsvar.

Bemærk: Adgangskortet omfatter kun de gymnasiale fag og niveauer, der optræder som specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse. Obligatoriske gymnasiale fag er således kun medtaget, hvis de optræder som et specifikt adgangskrav

Sådan bruger du Adgangskortet

Valg af gymnasial uddannelse og fag

Du starter med at vælge din gymnasiale uddannelse i boksen til venstre, hvorefter du kan se uddannelsens obligatoriske fag og niveauer. Samtidig kan du se, hvor mange videregående uddannelser, som uddannelsen giver adgang til, og hvordan de fordeler sig i interesseområder.

Herefter kan du til- og fravælge yderligere fag, og du kan ændre i valgte fags niveauer. For hver ændring du foretager, opdateres resultatlisten. Ændrer du eksempelvis faget matematik B til matematik A, vil du straks kunne se på listen, at du får adgang til flere videregående uddannelser. Og omvendt, hvis du fx ændrer fra niveau A til B.

Valg af interesse

Når du har markeret din gymnasiale uddannelse, kan du se uddannelser inden for 12 forskellige interesseområder. Vælger du fx naturvidenskab og miljø, får du en liste med alle uddannelserne inden for dette område. På listen kan du straks se, hvilke uddannelser du opfylder adgangskravene til. Du kan også se, hvilken uddannelseskategori de enkelte uddannelser hører til.

Vælger du en af uddannelserne på listen, kan du se de specifikke adgangskrav, der gælder på alle de uddannelsessteder, hvor du kan tage uddannelsen.

Adgangskrav til specifik uddannelse

Ønsker du at se adgangskravene til særlige uddannelser, som du kender navnet på, kan du bruge det generelle søgefelt øverst.

Lokale adgangskrav

Du skal være opmærksom på, at de enkelte uddannelsessteder – ud over de generelle specifikke adgangskrav – kan have yderligere adgangskrav. Det er typisk krav om et særligt minimumskaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen. Der kan også være krav om karaktergennemsnit i visse fag.

Bemærk: Lokale adgangskrav ikke er med i Adgangskortet. Du kan se de lokale adgangskrav i uddannelsesartiklen på UddannelsesGuiden.

Uddannelser med propædeutik

Den nuværende version af Adgangskortet tager ikke højde for uddannelser med propædeutik.

Uddannelser med propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen vises således kun som en mulig uddannelse, hvis du som ansøger opfylder de specifikke adgangskrav via din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Det gælder eksempelvis kravet om italiensk A (italiensk sprog og kultur), arabisk A (arabisk- og islamstudier) eller græsk A og latin A (teologi).

At disse uddannelser ikke vises som mulighed i Adgangskortet, skyldes automatisk overførsel af adgangskrav, som ikke kan vise særlige forhold som propædeutik. For at få denne information, skal du linke til uddannelsesartiklen på UddannelsesGuiden.

Bemærk: Propædeutik er intensiv, forberedende sprogundervisning på begynderniveau, der tages sideløbende med en bacheloruddannelse. Den samlede studietid for bacheloruddannelsen forlænges med det halve eller hele år, som det propædeutiske forløb er normeret til.

Målgruppe

Adgangskortet henvender sig først og fremmest til folkeskolens ældste elever og elever på de gymnasiale uddannelser.

God fornøjelse med værktøjet.