Artikel

Adgangskortet

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til.

Gå direkte til Adgangskortet eller læs mere om værktøjet nedenfor, inden du tager værktøjet i brug.

Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. Det er dem, man kalder specifikke adgangskrav.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Bemærk: En ny version af Adgangskortet er under udvikling og vil være tilgængelig i løbet af efteråret. Indholdet i den nuværende version opdateres derfor ikke længere.

Adgangskortets funktionaliteter

Guiden har tre indgange, hvor der skal træffes valg:

Valg af fag og gymnasial uddannelse. Du kan her vælge mellem samtlige adgangsgivende fag og niveauer i gymnasiet. Taster du titlen på en specifik videregående uddannelse i søgeboksen, vises de adgangsgivende fag og niveauer (fungerer med type ahead).

Valg af interesse. Ved at vælge en interesse vises samtlige de videregående uddannelser, der hører til interesse-kategorien. Uddannelserne vises, uanset om man har adgang til dem eller ikke; de vises som henholdsvis aktive/inaktive. Interesse-kategorierne er de samme, som kendes fra et andet UG-værktøj, Studievælgeren.

Valg af specifik videregående uddannelse. Her udfyldes niveauer for adgangsgivende fag i højre-menuen. Det, du gør i højremenuen påvirker umiddelbart visningen i indholdsfeltet. Du præsenteres desuden for en søgefunktion med mulighed for at sortere i resultatet ud fra uddannelsernes længde og type.

Niveauerne på de adgangsgivende fag i højre menuen kan ændres, uanset om du har valgt en gymnasial uddannelse i feltet ovenfor. Vælger du der for mange A-niveauer, fx så mange A-niveauer at det reelt set ikke er muligt at opnå den kombination på en gymnasial uddannelse, bliver du gjort opmærksom på det ved visning af en disclaimer.

Adgangskortet er udviklet i HTML5 og understøttes som udgangspunkt ikke af ældre typer af browsere som fx Internet Explorer 8 eller ældre versioner.