Artikel

Retningsviseren

Et hurtigt overblik over de mulige veje til videregående uddannelse.

Retningsviseren er et værktøj til dig, der skal vælge retning på din ungdomsuddannelse.

Værktøjet henvender sig både til dig, der går på en erhvervsuddannelse med eller uden eux, og dig, der går på en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx).

Ved hjælp af Retningsviseren kan du se, hvilke retninger på din ungdomsuddannelse, der giver adgang til at søge en ønsket videregående uddannelse. Du kan også bruge Retningsviseren i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Prøv værktøjet

Fold alle afsnit ud

Hvad kan Retningsviseren bruges til?

Retningsviseren hjælper dig med at se alle gymnasiale retninger og erhvervsuddannelser, der giver direkte adgang til en ønsket videregående uddannelse. Du kan også se de retninger og uddannelser, der kræver valg af bestemte fag for at give adgang.

Den ungdomsuddannelse, som du er startet på, afspejles i værktøjets visning af adgangskrav til en given videregående uddannelse. Det betyder, at du kun får vist mulige veje med de fag, som du kan tage på din specifikke ungdomsuddannelse.

Supplering

Formålet med Retningsviseren er at reducere behovet for supplering efter endt ungdomsuddannelse.

Hvis du efter din afsluttende eksamen på ungdomsuddannelsen skal supplere med ekstra fag eller niveauer for at opfylde adgangskrav til en videregående uddannelse, risikerer du nemlig, at det får en negativ indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit.

Læs om Nedjustering af karaktergennemsnit.

Hvem kan bruge Retningsviseren?

Værktøjets primære målgruppe er dig, der lige er startet på en ungdomsuddannelse og endnu ikke har valgt studieretning, fagpakke eller hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

Hvis du går i 8., 9. eller 10. kl., kan du bruge Retningsviseren til at se forskellige veje til den eller de videregående uddannelser, du er interesseret i. På den måde kan du få inspiration til dit valg af ungdomsuddannelse.

Sådan bruger du Retningsviseren

Når du skal i gang med at bruge Retningsviseren, starter du med at taste titlen på en ønsket videregående uddannelse ind i værktøjets søgefelt. Du kan også søge uddannelser ud fra interesse.

Herefter får du mulighed for at vælge, hvilken ungdomsuddannelse du går på nu, eller om du går i 8.-10. klasse. Hvis du ikke kan vælge din ungdomsuddannelse, er det fordi, den ikke giver adgang til at søge ind på den ønskede videregående uddannelse.

Når du har valgt din ungdomsuddannelse, kan du se, hvilke retninger der giver adgang til at søge ind på den ønskede videregående uddannelse. Hvis der står ”direkte adgang til at søge”, betyder det, at du kan søge ind på uddannelsen, uanset hvilken retning du vælger på din ungdomsuddannelse.

Hvis der er retninger, der giver adgang ved valg af bestemte fag (eller efterfølgende supplering), vises disse også.

I nogle tilfælde kan værktøjet ikke beregne, om du har mulighed for at få de krævede fag på din ungdomsuddannelse, men giver resultatet "Muligvis adgang". Her skal du ind og læse om uddannelsens specifikke adgangskrav i artiklen om uddannelsen på UG.

Fra alle uddannelser i Retningsviseren er der link til en beskrivelse på UddannelsesGuiden. Her kan du bl.a. se de specifikke adgangskrav, læse om uddannelsens indhold og se uddannelsessteder og mulige job.

Lokale adgangskrav

Du skal være opmærksom på, at de enkelte uddannelsessteder – ud over de generelle specifikke adgangskrav – kan have yderligere adgangskrav. Det er typisk krav om et særligt minimumskaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen. Der kan også være krav om karaktergennemsnit i visse fag.

Bemærk: Lokale adgangskrav ikke er med i Retningsviseren, men kan ses i uddannelsesartiklen på UddannelsesGuiden.

Hvilke uddannelser er med i Retningsviseren?

Alle videregående uddannelser er med i Retningsviseren – erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsbacheloruddannelser samt kunstneriske uddannelser og uddannelser inden for politi og forsvar.

Værktøjet giver dig mulighed for hurtigt at se de mulige veje til en af disse uddannelser, som kan fremsøges ud fra interesser eller via fritekstsøgning.

Særlige forhold er opmærket

Nogle uddannelser er opmærket med særlige forhold, som du skal være opmærksom på: 

• Uddannelser, der ved sidste optag havde en adgangskvotient på 10,0 eller højere i kvote 1
• Uddannelser, hvor du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget
• Uddannelser, hvor der er særlige krav til fx fysik og helbred
• Uddannelser, der udbydes som kombinationsuddannelser
• Uddannelser med propædeutik
• Uddannelser uden årligt optag 

For elever på hf nævnes det desuden, at der er krav om udvidet fagpakke ved optagelse på en universitetsuddannelse.

Retningsviseren i forhold til Adgangskortet

Retningsviseren er et supplement til Adgangskortet og adskiller sig ved at tage udgangspunkt i dit konkrete ønske om en specifik videregående uddannelse.

God fornøjelse med Retningsviseren.