Artikel

Retningsviseren

Et hurtigt overblik over de mulige veje til videregående uddannelse.

Læs mere om værktøjet her eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

Fold alle afsnit ud

Hvad bruges Retningsviseren til?

Retningsviseren er et værktøj til dig, der skal vælge retning på din ungdomsuddannelse.

I værktøjet kan du se, hvilke retninger på din ungdomsuddannelse, der giver adgang til at søge en ønsket videregående uddannelse.

Værktøjet henvender sig både til dig, der går på en erhvervsuddannelse med eller uden eux, og dig, der går på en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx).

Du kan også bruge Retningsviseren i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Ved hjælp af Retningsviseren kan du se, hvilke retninger på din ungdomsuddannelse, der giver adgang til at søge en ønsket videregående uddannelse. Du kan også bruge Retningsviseren i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Adgangskrav

For at få adgang til en videregående uddannelse skal du opfylde adgangskravene. Der kan evt. være krav om bestemte fag og/eller bestemte fagniveauer (=specifikke adgangskrav).

Dine valg af retning eller fag på ungdomsuddannelsen kan påvirke dine muligheder bagefter, og du kan bruge Retningsviseren til at se, hvilke retninger der giver adgang til at søge ind på den ønskede videregående uddannelse.

Lokale adgangskrav

Du skal være opmærksom på, at de enkelte uddannelsessteder – ud over de fælles specifikke adgangskrav – kan have yderligere adgangskrav. Det kan typisk være krav om et særligt minimumskaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen eller i visse fag.

Lokale adgangskrav ikke er med i Retningsviseren.

Du kan se de lokale adgangskrav i uddannelsesartiklerne på UddannelsesGuiden.

Retningsviseren forebygger supplering

Formålet med Retningsviseren er at forebygge, at du får brug for at supplere efter du er færdig med din ungdomsuddannelse.

Hvis du efter din afsluttende eksamen på ungdomsuddannelsen skal supplere med ekstra fag eller fagniveauer for at opfylde adgangskrav til en videregående uddannelse, risikerer du nemlig, at det får en negativ indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit.

Læs om Nedjustering af karaktergennemsnit.

Sådan bruger du Retningsviseren

Søg på en uddannelse, du er interesseret i. Du kan både søge på specifikke uddannelser og søge uddannelser ud fra områder, du interesserer dig for.

Vælg, hvilken ungdomsuddannelse du går på nu, eller som du overvejer at søge ind på. Hvis du ikke kan vælge en bestemt ungdomsuddannelse, er det fordi, den ikke giver adgang til at søge ind på den ønskede videregående uddannelse.

Adgang eller muligvis adgang

Når du har valgt ungdomsuddannelse, kan du se, hvilke retninger der giver adgang til at søge ind på den ønskede videregående uddannelse. Hvis der står ”direkte adgang til at søge”, betyder det, at du kan søge ind på uddannelsen, uanset hvilken retning du vælger på din ungdomsuddannelse.

Hvis der er retninger, der giver adgang ved valg af bestemte fag (eller efterfølgende supplering), vises disse også.

I nogle tilfælde kan værktøjet ikke beregne, om du har mulighed for at få de krævede fag på din ungdomsuddannelse, men giver resultatet "Muligvis adgang". Her skal du ind og læse om uddannelsens specifikke adgangskrav i artiklen om uddannelsen på UG.

Læs mere om uddannelserne på UG

Fra alle uddannelser i Retningsviseren er der link til en beskrivelse på UddannelsesGuiden. Her kan du bl.a. se de specifikke adgangskrav, læse om uddannelsens indhold og se uddannelsessteder og mulige job.

Hvilke uddannelser er med i Retningsviseren?

De videregående uddannelser i Retningsviseren omfatter erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, universiteternes bacheloruddannelser, nogle kunstneriske uddannelser samt visse uddannelser inden for politi og forsvar.

Uddannelser, der udelukkende optager studerende på baggrund af optagelsesprøver, indgår ikke i Retningsviseren. Det gælder fx visse kunstneriske uddannelser.

Særlige forhold er opmærket

Nogle uddannelser er opmærket med særlige forhold, som du skal være opmærksom på: 

  • Uddannelser, der ved seneste optag havde en adgangskvotient på 10,0 eller højere i kvote 1
  • Uddannelser, hvor du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget
  • Uddannelser, hvor der er særlige krav til fx fysik og helbred
  • Uddannelser med propædeutik*
  • Uddannelser uden årligt optag 

*Uddannelser med propædeutik

For elever på hf nævnes det desuden, at der er krav om udvidet fagpakke ved optagelse på en universitetsuddannelse.

Propædeutik er intensiv, forberedende sprogundervisning på begynderniveau, der tages sideløbende med en bacheloruddannelse. Nogle bacheloruddannelser giver mulighed for, at du kan opfylde et sprogkrav ved at tage det propædeutiske forløb. Muligheden er markeret i Adgangskortet med en stjerne i uddannelsens adgangskrav.

Den samlede studietid for bacheloruddannelsen forlænges med det halve eller hele år, som det propædeutiske forløb er normeret til.

Retningsviseren i forhold til Adgangskortet

Retningsviseren er et supplement til Adgangskortet og adskiller sig ved at tage udgangspunkt i dit konkrete ønske om en specifik videregående uddannelse.

Læs mere om Adgangskortet