Gymnasiale valgfag

Programmering C - valgfag

I programmering C lærer du om alle sider af programmering, fra brugen af programmeringssprog til konkret udvikling af et program.

Fakta

Navn:
Programmering C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du præsenteres for mindst ét programmeringssprog og udvikler din forståelse af sproget ved at eksperimentere med varianter af enkle programmer.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget programmering på C-niveau lærer du om programmering og at læse og rette i enkle programmer. Programmering handler om de metoder og teknikker, man bruger til at få programmerbare enheder til at udføre planlagte handlinger.

Du får baggrund for at kunne undersøge og beskrive enkle processer og for at behandle data og informationer ved hjælp af programmering. Du lærer også at løse en enkel problemstilling gennem udviklingen af et program.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Programmeringssprog, herunder data- og kontrolstrukturer
  • Programdele og biblioteksmoduler
  • Arbejdsgange i programmeringsprocessen
  • Abstrakte programmeringsbeskrivelser og dokumentation

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektundervisning, og du kommer i den afsluttende del af undervisningen til at lave et eksamensprojekt, der består af et produkt og en synopsis.

Du kommer især til at bruge it-værktøjer til eksperimenter, afprøvning og udarbejdelse af dokumentation samt programmeringsværktøjer, der automatisk kan generere dokumentation og test. Andre it-værktøjer inddrages efter behov.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Til prøven præsenterer du først dit projekt og har derefter en samtale med læreren med inddragelse af det supplerende stof, der perspektiverer dit projekt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for programmering på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for programmering som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for programmering C på uvm.dk.