studentereksamen - stx
Fag på stx

Samfundsfag B - stx

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Samfundsfag B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af enkle teorier og begreber. Du lærer bl.a. at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande.

Du undersøger fx også konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger.

Du lærer desuden at formidle faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.

Du får undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre og identitetsdannelse
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, demokratiopfattelser, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, det økonomiske kredsløb og globaliseringens betydning for Danmark
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.

Der bruges generelt it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af to prøveformer:

a) Prøven sker på grundlag af et kendt tema med tilhørende ukendt bilagsmateriale, der relaterer sig til tidligere gennemgået stof. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ca. 24 timers forberedelsestid, i hvilken du skal udarbejde en synopsis til brug ved eksamen.

Man kan forberede sig i grupper, men eksaminationen er individuel.

b) Prøven består af en synopsisprøve med ca. 1 times forberedelse. Man kan vælge at forberede sig i grupper. Synopsis skal udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, som knytter sig til et kendt tema. Eksaminationen varer ca. 30 minutter og er individuel.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag B stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2024
30. november 2024
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
12. august 2024
27. juni 2025
Samfundsfag Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
14. august 2024
16. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
13. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
13. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
13. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 7100 Vejle
*
2. september 2024
30. november 2024
Samfundsfag C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2025
13. maj 2026
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
13. maj 2026
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
13. maj 2026
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. februar 2025
30. april 2025
Samfundsfag C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C