studentereksamen - stx
Fag på stx

Biologi B - stx

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser.

Fakta

Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på B-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Du lærer at bruge og forklare biologisk teori og metode til at analysere biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for områderne fysiologi, genetik, evolution og økologi.

Du lærer også at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten.

Desuden får du færdigheder i at opsøge og vurdere information vedrørende biologiske problemstillinger inden for miljø, sundhed, medicin og bioteknologi og i at formidle resultaterne fra dine egne biologiske undersøgelser.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Mikrobiologi
  • Virus
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik og molekylærbiologi
  • Evolutionsbiologi
  • Fysiologi
  • Økologi


Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Der bliver inddraget engelsksprogede tekster i undervisningen.

It er en integreret del og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 1 times forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i biologi fra 0 - B-niveau er 200 timer, og fra C - B-niveau er den 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i biologi på B-niveau er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2019
15. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
19. august 2019
15. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
12. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
18. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2020
12. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Biologi B, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
17. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2020
15. maj 2022
Biologi B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
11. august 2020
14. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
11. august 2020
4. december 2020
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
12. august 2020
27. november 2020
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. august 2020
12. maj 2021
Biologi B, STX Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2020
10. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5500 Middelfart
*
17. august 2020
30. november 2020
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
18. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5800 Nyborg
*
1. oktober 2020
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
2. december 2021
Biologi B, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
4. januar 2021
2. december 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
6. januar 2021
20. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 2610 Rødovre
*
11. januar 2021
10. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
3. februar 2021
30. april 2021
Biologi C -> B, STX Fleksibel undervisning 4690 Haslev