studentereksamen - stx
Fag på den almene studentereksamen...

Biologi B - stx

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser.

Fakta

Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på B-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Du lærer at bruge og forklare biologisk teori og metode til at analysere biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for områderne fysiologi, genetik, evolution og økologi.

Du lærer også at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten.

Desuden får du færdigheder i at opsøge og vurdere information vedrørende biologiske problemstillinger inden for miljø, sundhed, medicin og bioteknologi og i at formidle resultaterne fra dine egne biologiske undersøgelser.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Mikrobiologi
  • Virus
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik og molekylærbiologi
  • Evolutionsbiologi
  • Fysiologi
  • Økologi


Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Der bliver inddraget engelsksprogede tekster i undervisningen.

It er en integreret del og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 1 times forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i biologi fra 0 - B-niveau er 200 timer, og fra C - B-niveau er den 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i biologi på B-niveau er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2017
18. maj 2018
Biologi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
23. maj 2018
Biologi B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2017
18. maj 2018
Biologi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Biologi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
22. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2017
11. maj 2019
Biologi B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
14. august 2017
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2017
11. maj 2018
Biologi B, STX Dagundervisning 5500 Middelfart
*
16. august 2017
16. maj 2018
Biologi C -> B, STX Aftenundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2017
18. maj 2018
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
16. august 2017
16. maj 2018
Biologi C-> B, STX Aftenundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2017
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. august 2017
15. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 5800 Nyborg
*
3. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C-> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
25. maj 2018
Biologi C-> B, STX Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2018
18. maj 2018
Biologi C -> B, STX Dagundervisning 4300 Holbæk