studentereksamen - stx
Fag på stx

Dramatik B - stx

I dramatik B lærer du at forstå og bruge teorier om europæisk drama og teater og se dem i historisk sammenhæng.

Fakta

Navn:
Dramatik B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får et solidt kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dramatik på B-niveau vil du lære om forskellige former for scenekunst i både nutidig og historisk sammenhæng. Du lærer om såvel skuespillet som om de tekniske virkemidler.

Du får kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater og får viden om nyere europæisk dramatik og moderne iscenesættelsesprincipper.

I undervisningen gennemgås tre teaterhistoriske perioder (mindst en før og en efter 1950), og du vil også komme til at arbejde med konkrete forestillinger.

Undervisningen består af læsning og tolkning af tekster, arbejde med enkle øvelser og mindst to selvstændige projektarbejder.

I projekterne skal du enten alene eller sammen med andre lave en produktion. Produktionerne skal dokumenteres i en logbog. De to projektarbejder afsluttes med hver sin rapport, i hvilken du skal beskrive din/jeres idé og processen i arbejdet med produktionen.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 45 minutter pr. eksaminand.

Den første del er en praktisk prøve, der kan foregå i gruppe eller enkeltvis. Den varer i alt ca. 15 minutter pr. eksaminand. Du skal her scenisk vise udpluk fra et af de større projektarbejder samt deltage i en efterfølgende faglig samtale med eksaminator og censor. Skolen beslutter, om denne samtale skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksamination af samme længde, hvor du skal vise din evne til at analysere et ukendt materiale.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dramatik fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dramatik på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dramatik B stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. april 2024
20. juni 2024
Digital trin 2 Aftenundervisning 1120 København K
*
8. august 2024
16. maj 2025
Dramatik C ->B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Dramatik C ->B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Dramatik C ->B, STX Dagundervisning 5000 Odense C