Gymnasiale valgfag

Arabisk B - valgfag

I arabisk B lærer du at tale og forstå standardarabisk gennem undervisning i grammatik, udtale, intonation og oplæsning af bl.a. enkle, arabiske tekster.

Fakta

Navn:
Arabisk B - stx
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Udover sproglige kompetencer giver faget dig også en indsigt i arabiske samfundsforhold, kultur og historie. 

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget arabisk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt standardarabisk om kendte og almene emner og tilsvarende selv at tale et enkelt og forståeligt sprog. Du lærer også at skrive på et enkelt arabisk om en given problemstilling.

Ud over viden om sproget får du kendskab til skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster, som belyser den arabiske verdens historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling. 

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. alfabetisering, samtaleøvelser og lytte-, læse- og skrivetræning.

It indgår som redskab i undervisningen, lige som lyd- og billedmedier bruges som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed.

Eksamen

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve.

Prøven består dels af en samtale på standartarabisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale og dels en samtale på standartarabisk med udgangspunkt i en kendt, arabisksproget tekst af et omfang på ca. 0,5 til 0,7 normalsider afhængig af sværhedsgraden. Begge materialer knytter sig til et kendt tema.

Du har en samlet forberedelsestid på ca. 60 minutter, og eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Du må benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for arabisk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for arabisk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for arabisk B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. december 2023
15. juni 2024
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
4. december 2023
15. juni 2024
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
16. maj 2025
Arabisk B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
3. december 2024
Arabisk B, VAF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
12. august 2024
16. maj 2025
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Arabisk B, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. marts 2024
22. marts 2024
Engelsk trin 2 Dagundervisning 4900 Nakskov
*
13. august 2024
15. maj 2025
Arabisk B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Arabisk B, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre