studentereksamen - stx
Fag på stx

Dramatik C - stx

I dramatik C får du en bred viden om de grundlæggende principper for at skabe et spil for eller med andre, med eller uden tekst.

Fakta

Navn:
Dramatik C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer bl.a. bruge dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dramatik på C-niveau får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil.

Du kommer bl.a. til at få undervisning i følgende emner:

  • grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé
  • grundlæggende principper for reception af og erkendelse gennem kunst
  • grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil
  • mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning
  • den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og global kontekst

Undervisningen indeholder arbejde med enkle øvelser og et selvstændigt projektarbejde.

I projektet skal du enten alene eller sammen med andre lave en mindre produktion. Du skal i en logbog formulere din eller din gruppes idé og beskrive den løbende arbejdsproces. Endvidere skal du opbygge en portfolio med materialer fra centrale dele af hele stoffet.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der er ca. 15 minutter til hver prøvedel.

Den første del er en praktisk prøve, der kan foregå i gruppe eller enkeltvis. Du/I skal her vise hele eller dele af det afsluttende projekt samt deltage i en efterfølgende faglig samtale med eksaminator og censor. Skolen beslutter, om denne samtale skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid, blandt andet med inddragelse af din portfolio.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dramatik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dramatik på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dramatik C stx på uvm.dk.