Gymnasiale valgfag

Finansiering C - valgfag

I finansiering C beskæftiger du dig med virksomhedens finansielle beslutninger og adfærd i forhold til udviklingen i omverdenen.

Fakta

Navn:
Finansiering C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer bl.a. at bruge finansielle teorier i en virkelighedsnær og international sammenhæng og får viden om virksomhedens kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget finansiering på C-niveau beskæftiger du dig bl.a. med virksomhedernes muligheder for at fremskaffe og anvende kapital bedst muligt under hensyn til den prisdannelse, der finder sted på de internationale finansielle markeder.

Du får viden om finansielle institutioner og virksomheder og deres investeringsprodukter og lærer at bruge denne viden til at kunne diskutere og vurdere en virksomheds finansielle dispositioner, fx investeringsmuligheder.

I undervisningen gennemgås emner inden for bl.a. finansiering med henholdsvis egenkapital eller fremmedkapital, en virksomheds balancestruktur samt finansielle investeringer og markeder.

Undervisningen tilrettelægges med mindst én sammenhængende periode og veksler mellem forskellige arbejdsformer, bl.a. øvelser ud fra konkrete og afgrænsede finansielle problemstillinger.

It indgår som redskab i undervisningen, fx i forbindelse med casearbejde.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der afholdes på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen og en opgave med et antal bilag. 

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for finansiering på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for finansiering som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for finansiering C på uvm.dk