Gymnasiale valgfag

Græsk C - valgfag

I græsk C lærer du at at læse og oversætte lettere græske tekster. Du får også kendskab til græsk grammatik og semantik.

Fakta

Navn:
Græsk C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Samtidig giver faget dig indsigt i antikkens værdier og formsprog, som danner grundlag for en stor del af den europæiske kultur.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget græsk C lærer du at læse op og oversætte lettere græske tekster til dansk ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse, herunder tekster fra klassisk og hellenistisk tid.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • lettere græske originaltekster, eventuelt suppleret med lettere bearbejdede græske tekster fra klassisk og hellenistisk tid
  • græsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det
  • grundlæggende græsk ordforråd
  • græske ord og begreber i de moderne europæiske sprog
  • hovedlinjer i græsk historie og kultur i klassisk tid.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder både tekstlæsning og sproglig indlæring. Selv om vægten i begyndelsen ligger på den sproglige indlæring, inddrages det kulturelle stof fra begyndelsen.

Du arbejder med it i forbindelse med kulturstoffet, indlæring af grammatik, redskaber til tekstlæsningen og informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid. Du kommer op i en kendt tekst og bliver eksamineret i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for græsk på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for græsk som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for græsk C på uvm.dk.