studentereksamen - stx
Fag på stx

Fysik B - stx

I fysik B lærer du om fysisk tankegang og metode. Du opnår forståelse for udvalgte områder af den klassiske og moderne fysik.

Fakta

Navn:
Fysik B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra kendskabet til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb.

Du lærer at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi, fx kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
  • Elektriske kredsløb
  • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger
  • Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet m.m.
  • Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love m.m.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i ca. 90 minutter med 1-2 andre elever. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid ca. på 24 minutter og en forberedelsestid på ca. 24 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fysik fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fysik på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fysik B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Fysik B, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Fysik C -> B, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
11. maj 2022
Fysik B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
11. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
3. december 2021
Fysik C -> B, STX Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
11. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
11. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
1. december 2021
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8900 Randers C
*
9. august 2021
22. december 2021
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
26. november 2021
Fysik B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
26. november 2021
Fysik B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
17. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2021
3. december 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2021
12. maj 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
30. november 2021
Fysik C -> B, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
3. december 2021
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2021
26. november 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
30. august 2021
3. december 2021
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
30. august 2021
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
30. november 2021
Fysik B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2021
26. november 2021
Fysik B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. september 2021
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
27. september 2021
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. oktober 2021
26. november 2021
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. oktober 2021
20. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 3400 Hillerød
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 3400 Hillerød
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 3400 Hillerød
*
6. januar 2022
29. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
29. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Fysik C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
28. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. marts 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2022
29. april 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
6. juli 2022
12. august 2022
Fysik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C