Gymnasiale valgfag

Filosofi C - valgfag

I filosofi C beskæftiger du dig med de filosofiske spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber.

Fakta

Navn:
Filosofi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om teoretisk og praktisk filosofi og en elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste tidsperioder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.

Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.

Du lærer også at forstå og bruge begrebslige definitioner og gøre rede for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk og praktisk filosofi
  • Elementær argumentationsteori
  • Centrale filosofiske begreber og positioner
  • Elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste perioder

Undervisningen er organiseret i to til fem emneforløb. I forbindelse med mindst et af emneforløbene skal klassen på egen hånd finde, analysere og diskutere filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet, der foregår i grupper, afsluttes med, at I fremlægger for resten af holdet.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af 2-4 tekster med både kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for filosofi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for filosofi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for filosofi C på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2022
15. maj 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
7. november 2022
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2023
31. december 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
23. januar 2023
12. maj 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. marts 2023
3. december 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
1. august 2023
15. juni 2024
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
3. december 2023
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
2. oktober 2023
12. maj 2024
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
4. marts 2024
30. november 2024
Filosofi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa