studentereksamen - stx
Fag på stx

Latin A - stx

I latin A opnår du færdigheder i at læse latinske tekster og i at oversætte dem til et dækkende og nuanceret dansk.

Fakta

Navn:
Latin A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får viden om væsentlige sider af det græsk-romerske samfund, dets litteratur, forestillingsverden og materielle kultur og dermed forståelse for sammenhængen mellem sprog og kultur.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget latin på A-niveau lærer du at oversætte latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at vurdere en oversættelse ud fra en sammenligning med den latinske originaltekst.

Du lærer også at analysere og fortolke de latinske tekster ud fra deres historiske sammenhæng og forholde dig til de værdier og begreber, som kommer til udtryk.

I undervisningen vil du stifte bekendtskab med filosofiske, retoriske, historiske, politiske og poetiske originaltekster fra perioden før ca. 150 efter Kristus samt oversatte latinske tekster fra samme periode.

I sammenhæng med et centralt latinsk ordforråd og viden om latinsk grammatik vil du få indblik i det latinske sprogs bidrag til de moderne videnskabssprog og til låneord og fremmedord i øvrigt. Du vil også få viden om væsentlige sider af romersk historie, samfund, kunst og arkitektur og den græsk-romerske kulturs betydning for den senere europæiske kultur.

Undervisningen varierer og indeholder både skriftligt arbejde og projektarbejde. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

I latin på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår som en del af undervisningen i forbindelse med informationssøgning i tilknytning til tekstlæsningen, og nogle af de skriftlige opgaver afleveres og rettes elektronisk.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er i et centralt stillet opgavesæt, der indeholder oversættelse fra latin til dansk og spørgsmål i sproglig analyse og tekstforståelse. Prøven varer 5 timer.

Den mundtlige prøve sker på baggrund af to typer tekster:

  • en latinsk eksamenstekst bestående af et enkelt stykke latinsk originaltekst på højst 1⁄4 normalside prosa eller op til 15 vers poesi 
  • en antik eller efterantik ekstemporaltekst på op til to normalsider

Du prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse, indholdsforståelse og perspektivering. Der er ca. 30 minutters forberedelse og ca. 60 minutter til eksaminationen.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for latin fra 0 - A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for latin på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for latin A stx på uvm.dk