Gymnasiale valgfag

Fransk fortsættersprog C - valgfag

I fransk fortsættersprog C lærer du at tale og forstå fransk igennem undervisning i sprogets opbygning og udtale samt ved studier af forskellige typer af enkle tekster.

Fakta

Navn:
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Samtidig giver faget dig også indsigt i kulturelle og samfundsmæssige forhold i de fransktalende lande, dog hovedsageligt Frankrig.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale og at skrive på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte og almene emner.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse og få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et grundlæggende ordforråd får du kendskab til historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Frankrig samt i et af de andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil bestå i litterære og ikke-litterære udtryksformer, bl.a. om aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Du lærer at kommunikere på fransk og får en viden om fransksprogede samfund og deres kultur og litteratur.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse. Du skal på fransk redegøre for en ukendt fransksproget tekst, som har tilknytning til et af de studerede emner.

Derefter skal du samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk fortsættersprog C på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2024
12. december 2024
Fransk fortsættersprog C, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby