Gymnasiale valgfag

Psykologi C - valgfag

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Fakta

Navn:
Psykologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

Du får et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat.

Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver eller videnskabelige og metodiske forhold.

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde, fx i projektforløb.

It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet-baseret vidensøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven former sig som en samtale mellem dig og din lærer på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, som din lærer har valgt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for psykologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for psykologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for psykologi C i valgfagsbekendtgørelsen. Se bilag 2 i ændringsbekendtgørelse nr. 784 af 26. juni 2014.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
17. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Psykologi C - valgfag Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
15. august 2016
11. maj 2017
Psykologi C - valgfag Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
16. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
16. august 2016
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
17. august 2016
3. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. august 2016
10. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
19. august 2016
19. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. august 2016
19. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Psykologi C - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Psykologi C - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Psykologi C - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Psykologi C - valgfag Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
8. december 2016
16. maj 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
16. maj 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Psykologi C - valgfag Aftenundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
18. maj 2017
Psykologi C - valgfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
20. januar 2017
16. maj 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2017
15. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2017
15. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
15. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
21. december 2017
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
18. januar 2018
18. maj 2018
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund