Gymnasiale valgfag

Psykologi C - valgfag

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Fakta

Navn:
Psykologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

Du får et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat.

Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver eller videnskabelige og metodiske forhold.

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde, fx i projektforløb.

It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet-baseret vidensøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven former sig som en samtale mellem dig og din lærer på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, som din lærer har valgt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for psykologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for psykologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for psykologi C på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. maj 2021
1. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
31. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
31. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
11. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
1. december 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
1. december 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
9. august 2021
22. december 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
10. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2021
10. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2021
7. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
7. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2021
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2021
10. december 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2021
8. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2021
6. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
30. november 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
21. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
16. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
16. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
26. november 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
16. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
2. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
2. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
24. august 2021
10. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. august 2021
10. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. september 2021
26. november 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. oktober 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. oktober 2021
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
1. januar 2022
15. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2022
30. juni 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4900 Nakskov
*
1. januar 2022
30. juni 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4930 Maribo
*
3. januar 2022
19. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7700 Thisted
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
3. januar 2022
13. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 9440 Aabybro
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 3000 Helsingør
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 3400 Hillerød
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 3400 Hillerød
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8800 Viborg
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2022
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. januar 2022
13. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 9440 Aabybro
*
5. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4600 Køge
*
5. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6270 Tønder
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 9000 Aalborg
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 9000 Aalborg
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
10. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4200 Slagelse
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
20. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Aftenundervisning 1120 København K
*
20. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2022
23. juni 2023
Psykologi C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
10. august 2022
10. december 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
12. august 2022
13. december 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K