Gymnasiale valgfag

Psykologi C - valgfag

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Fakta

Navn:
Psykologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

Du får et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat.

Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver eller videnskabelige og metodiske forhold.

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde, fx i projektforløb.

It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet-baseret vidensøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven former sig som en samtale mellem dig og din lærer på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, som din lærer har valgt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for psykologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for psykologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for psykologi C på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2022
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
8. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2022
8. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2022
8. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2022
15. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
7. november 2022
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2023
31. december 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
2. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8600 Silkeborg
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
15. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
6. marts 2023
3. december 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
17. marts 2023
4. december 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2023
1. december 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
8. august 2023
16. maj 2024
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2023
16. maj 2024
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. august 2023
16. maj 2024
Psykologi C, VAF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
11. august 2023
14. december 2023
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K
*
2. oktober 2023
12. maj 2024
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
4. marts 2024
30. november 2024
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 6200 Aabenraa