Gymnasiale valgfag

Psykologi C - valgfag

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Fakta

Navn:
Psykologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

Du får et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat.

Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver eller videnskabelige og metodiske forhold.

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde, fx i projektforløb.

It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet-baseret vidensøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven former sig som en samtale mellem dig og din lærer på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, som din lærer har valgt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for psykologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for psykologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for psykologi C på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
13. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2020
16. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
19. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
18. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
11. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. oktober 2020
18. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2021
20. maj 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
15. juni 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
15. juni 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
1. marts 2021
2. december 2021
Psykologi C, VAF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
26. marts 2021
26. marts 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. august 2021
3. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. august 2021
12. maj 2022
Psykologi C, VAF Dagundervisning 7100 Vejle
*
13. august 2021
10. december 2021
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1165 København K