studentereksamen - stx
Fag på stx

Billedkunst B - stx

I billedkunst B får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

Fakta

Navn:
Billedkunst B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

I undervisningen får du bl.a. en gennemgang af udvalgte værker og tekster, herunder værker fra ældre tidsperioder samt nyere værker.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget billedkunst på B-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

 • praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:
  • før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
  • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale
  • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst
 • forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
 • forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • ideerne og strategierne bag visuelle udformninger
 • kuratering og/eller museologi
 • æstetiske og innovative processer
   

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager afsæt i to dele:

 • en prøve i dit eksamensprojekt
 • en prøve i det teoretisk, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i billedkunst fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i billedkunst på B-niveau er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for billedkunst B stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2024
15. maj 2025
Billedkunst C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Billedkunst C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2024
19. maj 2025
Billedkunst C -> B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
16. august 2024
15. maj 2025
Billedkunst B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2024
28. januar 2028
Meritpædagog Dagundervisning 8900 Randers
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Billedkunst C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Billedkunst C -> B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. august 2025
13. maj 2026
Billedkunst C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Billedkunst C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C