studentereksamen - stx
Fag på stx

Kemi B - stx

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Fakta

Navn:
Kemi B - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du får viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

Du lærer at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger på et kvalitativt grundlag. Du lærer også at udføre simple kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder og at formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
  • Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne
  • Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om kemisk ligevægt, om syre-basereaktioner og om reaktionshastighed
  • Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig. Mindst 20 procent af undervisningen består af eksperimentelt arbejde. 

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som baserer sig på både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter. Titlerne på opgaverne oplyses inden prøven.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. oktober 2023
8. maj 2024
Kemi B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. november 2023
17. maj 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
4. december 2023
15. juni 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2024
22. maj 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2024
22. maj 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
15. januar 2024
22. maj 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8700 Horsens
*
29. januar 2024
17. maj 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2024
31. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. juli 2024
6. august 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
8. juli 2024
2. august 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
9. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
2. december 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
9. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 4640 Faxe
*
12. august 2024
27. juni 2025
Kemi Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
16. maj 2025
Kemi B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
12. august 2024
2. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
6. december 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
14. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. august 2024
16. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
14. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5960 Marstal
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
26. august 2024
2. december 2024
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2024
30. november 2024
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
28. november 2024
Kemi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. september 2024
30. november 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
29. november 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2024
30. november 2024
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
2. februar 2025
30. april 2025
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. februar 2025
30. april 2025
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2025
30. april 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2025
30. april 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. marts 2025
30. april 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. marts 2025
30. april 2025
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2026
22. maj 2026
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 4300 Holbæk