studentereksamen - stx
Fag på den almene studentereksamen...

Kemi B - stx

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Fakta

Navn:
Kemi B - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du får viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

Du lærer at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger på et kvalitativt grundlag. Du lærer også at udføre simple kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder og at formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
  • Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne
  • Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om kemisk ligevægt, om syre-basereaktioner og om reaktionshastighed
  • Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig. Mindst 20 procent af undervisningen består af eksperimentelt arbejde. 

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som baserer sig på både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter. Titlerne på opgaverne oplyses inden prøven.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2018
28. juni 2019
Kemi B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Kemi B, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Kemi C -> B, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Kemi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2018
7. december 2018
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Aftenundervisning 5000 Odense C
*
3. september 2018
30. november 2018
Kemi B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
15. juni 2019
Kemi C -> B, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2019
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
30. april 2019
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Kemi C -> B, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. januar 2019
24. maj 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2019
14. maj 2019
Ansøgninger til Kemi B, videresendt til EUC Aftenundervisning 1358 København K
*
1. februar 2019
30. april 2019
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2019
30. april 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2019
30. april 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2019
30. april 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. marts 2019
30. april 2019
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C