studentereksamen - stx
Fag på stx

Kemi B - stx

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Fakta

Navn:
Kemi B - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du får viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

Du lærer at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger på et kvalitativt grundlag. Du lærer også at udføre simple kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder og at formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
  • Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne
  • Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om kemisk ligevægt, om syre-basereaktioner og om reaktionshastighed
  • Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig. Mindst 20 procent af undervisningen består af eksperimentelt arbejde. 

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som baserer sig på både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter. Titlerne på opgaverne oplyses inden prøven.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
25. november 2022
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8700 Horsens
*
8. august 2022
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8920 Randers NV
*
9. august 2022
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2022
2. december 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
2. december 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
30. november 2022
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
15. august 2022
2. december 2022
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
2. december 2022
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
23. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
15. august 2022
31. juli 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
15. august 2022
15. juni 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
15. august 2022
31. december 2022
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2022
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2022
30. november 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. august 2022
2. december 2022
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2022
24. november 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2022
24. november 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2022
24. november 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2022
30. november 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
3. oktober 2022
24. november 2022
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. januar 2023
11. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8800 Viborg
*
5. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2023
28. april 2023
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
9. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2023
17. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 4300 Holbæk
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Kemi B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2023
28. april 2023
Kemi B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2023
28. april 2023
Kemi C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
1. februar 2023
28. april 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2023
28. april 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. marts 2023
28. april 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C