studentereksamen - stx
Fag på stx

Tysk fortsættersprog B - stx

I tysk fortsættersprog B lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og du lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Du vil bl.a. få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i de centrale bøjninger og sætningskonstruktioner.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Tyskland (med hovedvægt på tiden efter 1945 og frem) samt i andre tysktalende lande. Der vil indgå tysksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til informationssøgning og til styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationstiden varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 mintters forberedelsestid. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog fra 0 - B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
10. august 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
17. august 2022
15. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
29. august 2022
9. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
12. september 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
15. juni 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
12. maj 2024
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
12. maj 2024
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
28. august 2023
15. maj 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
6. december 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
6. december 2024
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa