studentereksamen - stx
Fag på stx

Tysk fortsættersprog B - stx

I tysk fortsættersprog B lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og du lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Du vil bl.a. få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i de centrale bøjninger og sætningskonstruktioner.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Tyskland (med hovedvægt på tiden efter 1945 og frem) samt i andre tysktalende lande. Der vil indgå tysksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til informationssøgning og til styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationstiden varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 mintters forberedelsestid. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog fra 0 - B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2024
3. december 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
6. december 2024
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. august 2024
15. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2024
2. december 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
30. november 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
30. november 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
30. november 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
29. november 2024
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
14. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 6000 Kolding
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2025
14. maj 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. februar 2025
30. april 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. februar 2025
30. april 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. februar 2025
30. april 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2025
30. april 2025
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 1120 København K