Gymnasiale valgfag

Statistik C - valgfag

I statistik C bliver du indført i statistikkens kerneområder - bl.a. sandsynlighedsregning - og lærer at reflektere over i hvilken konkret sammenhæng statistik kan anvendes.

Fakta

Navn:
Statistik C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Undervisningen er lagt an på, at du arbejder med it i løsningen af de forskellige statistiske problemstillinger.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget statistik på C-niveau lærer du om, i hvilke konkrete situationer og på hvilken måde sandsynlighedsregning og statistik kan anvendes.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • grundlæggende sandsynlighedsregning og kombinatorik
  • stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • statistiske test

Undervisningen veksler mellem emne-, case- og projektforløb. Du arbejder med fagets teoretiske elementer med henblik på den praktiske anvendelse og inddrager teori i det praktisk orienterede arbejde.

Brugen af it til løsning af sandsynlighedsteoretiske eller statistiske problemstillinger spiller en stor rolle i undervisningen. Du lærer fx at bruge moderne statistikværktøjer, men også lommeregner.

Eksamen

Eksamen består en mundtlig prøve på grundlag af et gennemført projektforløb samt ukendt materiale, der knytter sig til emnet for projektet. Eksamen varer ca. 24 minutter, og du får ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for statistik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for statistik som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for statistik C på uvm.dk.