Foto af en stak bøger
Gymnasial uddannelse

Gymnasial supplering (GS)

Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler fag og niveauer på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse.

Fakta

Navn:
Gymnasial supplering (GS)
Varighed:
Typisk 3-12 uger
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse, eux eller eud med mindst et enkeltfag på C-niveau
Økonomi:
Mulighed for SU ved korte intensive forløb

GS-fag udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Du kan starte på et GS-fag forår, sommer eller efterår.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gymnasial supplering (GS) er rettet mod alle med en gymnasial eksamen, en eux eller en erhvervsuddannelse med mindst et studierettet enkeltfag på minimum C-niveau.

På GS kan man tage et eller flere fag med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til en given videregående uddannelse.

Holdundervisning

GS–fag tilrettelægges oftest som komprimerede kurser af 3-12 ugers varighed. De fleste GS-fag udbydes som dagundervisning, men nogle af kurserne udbydes også som aftenundervisning. Der er mødepligt til undervisningen og krav om en aktiv studieindsats.

Flex/online-undervisning

Enkelte GS-fag udbydes som internetbaseret undervisning (e-læring), hvor du arbejder individuelt efter en fastlagt studieplan. Du skal deltage aktivt og aflevere de opgaver, der er fastlagt i studieplanen. I naturvidenskabelige fag er der desuden mødepligt i forbindelse med forsøg og laboratoriearbejde.

Denne form for GS-undervisning er ikke SU-berettiget.

Eksamen

Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Der er ikke mulighed for at aflægge eksamen online. Du skal møde op på uddannelsesstedet.

Den opnåede karakter fra prøven vil ikke påvirke karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Vær opmærksom på, at der er nye regler fra 2019, se afsnittet nedenfor.

Bemærk: Du kan kun følge et GS-fag på et GS-hold. Andre suppleringsmuligheder hører ikke under GS og er omfattet af andre regler.

Uddannelsessteder

Udbuddet af gymnasiale suppleringskurser koordineres af 5 GS-koordinatorskoler, som har ansvaret for, at der udbydes gymnasiale suppleringskurser i hver deres region.

Skolerne er

GS-koordinatorskolerne sørger for, at GS-kurserne udbydes på flere skoler i deres region – det kan være VUC, almene gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier. Se www.gsdanmark.dk.

GS-fagene

GS-fag omfatter de fag fra den gymnasiale fagrække, der optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. Det drejer sig om følgende:

 • Arabisk A
 • Biologi A, B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Fransk A, B og C
 • Fysik A og B
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • International økonomi B
 • Italiensk A, B og C
 • Japansk A og B
 • Kemi A, B og C
 • Kinesisk A og B
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
 • Russisk A og B
 • Samfundsfag B og C
 • Samtidshistorie B
 • Spansk A, B og C
 • Tysk A og B
 • Virksomhedsøkonomi B

Fagene udbydes normalt som komprimerede forløb af 3-12 ugers varighed.

Bemærk: Ikke alle fag udbydes hvert år på alle skoler. Se det aktuelle udbud på GS-koordinatorskolernes hjemmesider.

Der udbydes også sommersuppleringskurser i juli-august måned. De omfatter typisk ét fag på ét niveau, fra 0 til C, fra C til B eller fra B til A.

Du kan normalt kun supplere ét fag eller niveau i sommerferien, da kurserne ligger parallelt og er fuldtidskurser. Læs mere i artiklen om sommersupplering.

GS-flex

GS-flex er internetbaseret undervisning, hvor du arbejder individuelt efter en fastlagt studieplan. Du skal deltage aktivt og aflevere de opgaver, der er fastlagt i studieplanen. I naturvidenskabelige fag er der desuden mødepligt i forbindelse med forsøg og laboratoriearbejde.

Du afslutter forløbet med en eksamen, hvor du skal møde op på uddannelsesstedet. Det er ikke muligt at aflægge eksamen online.

Denne form for GS-undervisning er ikke SU-berettiget.

Optagelse og adgang

Optagelse på GS kræver, at du har en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx), en eux, en afsluttet erhvervsuddannelse kombineret med mindst et studierettet enkeltfag på minimum C-niveau eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af disse eksamener.

Derudover skal du være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på.

Der er tre situationer, hvor du kan søge om optagelse på GS:

 1. Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
 2. Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået.
 3. Hvis du skal opfylde et specifikt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Du kan ikke benytte GS, hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag. I stedet kan du læse faget som hf-enkeltfag. Du vil ikke være SU-berettiget, og der er deltagerbetaling.

Bemærk: Du kan kun tage det samme fag på samme niveau en gang  på GS-vilkår. Hvis du ikke består faget, kan du altså ikke tage det om på GS-vilkår. Der er dog mulighed for dispensation i særlige tilfælde.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig hos en af de fem GS-koordinatorskoler:

Ansøgningsfristerne er:

 • Forårskurser: 1. december
 • Sommerkurser: 5. juli
 • Efterårskurser: 15. august

Der vil ofte være mulighed for løbende tilmelding. Se mere på den enkelte koordinatorskoles hjemmeside.

Framelding

Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at starte på suppleringskurset, skal du melde fra inden studiestart. Ellers mister du muligheden for at tage faget på GS-vilkår på et senere tidspunkt. Der kan dog være mulighed for dispensation, hvis du har en særlig grund.

Andre suppleringsmuligheder

Ud over suppleringsmuligheden på et GS-hold er det også, afhængigt af din situation, muligt at supplere med et hf-enkeltfag, et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere eller et enkeltfag under adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Læs mere i artiklen Faglige suppleringsmuligheder.

Økonomi

Du kan søge om SU til GS, hvis kurset/kurserne er tilrettelagt som korte og intensive forløb. Du skal i alt have mindst 16 klokketimers undervisning om ugen.

Du kan kun få SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Kontakt et uddannelsessted, der udbyder GS, for at få mere information og vejledning om dine muligheder for SU til supplering.

GS-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 550 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.

Kurser, der er tilrettelagt som fjernundervisning, er ikke SU-berettiget.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Genberegning af karaktergennemsnit

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen vil som følge af gymnasiereformen kunne blive påvirket negativt, hvis du efterfølgende supplerer.

Reglen gælder for dig, der har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2020.

Sådan sker genberegningen

Når du har færdiggjort din supplering (GS eller hf-enkeltfag), vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Bemærk: En genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er i øvrigt kun relevant for vurdering i kvote 1.

Læs mere om Genberegning af karaktergennemsnit.

Spørgsmål og svar om GS

Få svar på de mest almindelige generelle spørgsmål om gymnasial supplering - eller på spørgsmål om økonomi.

Få vejledning

Hvis du har brug for vejledning om gymnasial supplering, er der flere muligheder for hjælp.

eVejledning og Studievalg

Kontakt eVejledning og Studievalg, hvis du har spørgsmål til de generelle regler for gymnasial supplering. Du kan også få en snak om bl.a. ansøgning, kvote 1 og kvote 2.

eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend. 

I de syv Studievalgcentre i Danmark har du mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt

Koordinatorskoler

På de 5 koordinatorskoler nedenfor kan du få hjælp til planlægning af dit GS-forløbet og vejledning om, hvor og hvornår du skal/kan supplere. Du kan også få hjælp til selve ansøgningen og få oplyst, hvor du finder den nærmeste skole, der tilbyder relevante fag for dig.

GS-koordinatorernes fælles hjemmeside: www.gsdanmark.dk.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse