uddannelser på grundskoleniveau

Grundskoleniveau mv.

Grundskolens fag dækker undervisning på niveauet fra ca. 8.-10. klasse. Undervisningen tilbydes både børn, unge og voksne. Derfor kan fagene tages på forskellige typer af skoler.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.