Udsnit af tastatur på pc
Artikel

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse.

Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet, der skal hjælpe dig til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, en almen voksenuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse. Du kan også få støtte under studieture og praktik.

Der kan også være mulighed for at få støtte som voksen under andre former for uddannelse. Hvis du skal i gang med en forberedende grunduddannelse (FGU), kan du også søge støtte, du kan dog ikke få støttetimer, hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse.

Fold alle afsnit ud

Støtte til dig, der er ordblind

Hvis du er ordblind, kan du blandt andet låne en programpakke til din egen computer. Programpakken har ordblindeprogrammer med et ordforslagsprogram og talesyntese. Eller du kan låne en IT-startpakke med computer.

Et andet eksempel på it-hjælp er talegenkendelsesprogrammet Dictus, hvor du kan diktere tekster direkte til computeren.

Studiestøttetimer er anden mulighed.

Støtte til dig, der har psykiske vanskeligheder

Hvis du har en psykisk lidelse som fx depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni eller har en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, har du mulighed for støtte til fx:

Støttetimer, hvor du sammen med en støttelærer arbejder med planlægning og struktur af din uddannelse. Støttelæreren vil ofte være en lærer fra uddannelsen.

Støttepersontimer, hvor du får støtte til at indgå i miljøet på uddannelsen, indgå i læsegrupper og lignende, til at møde op i de rette lokaler og til fx at tilmelde dig til eksamen. Støttepersonen kan fx være en ældre elev eller studerende.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du går på den forberedende grunduddannelse, FGU, kan du ikke få bevilget støttetimer, da undervisningen er tilrettelagt med et undervisningsmiljø, der støtter og inkluderer elever med behov for hjælp.

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik.

Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere  med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter mm.

Hvis der indgår Praktik i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning.

Hvis du går på  en gymnasial uddannelse og på grund af din diagnose er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år. (Se lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9)

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen undervisning ud over, hvad der følger af den almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til din uddannelse taler for det (Se lov om erhvervsuddannelser, §51). Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid. (Se lov om erhvervsuddannelser, §58).

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen. (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19)

Støtte til dig, der er døv eller hørehæmmet

Hvis du er hørehæmmet, har du mulighed for at få bevilget høretekniske hjælpemidler. Det kan fx være FM-anlæg.

Er du døv, kan du få bevilget tegnsprogs- eller skrivetolk.

Du kan eventuelt også få sekretærhjælp til at udarbejde noter, en it-startpakke for døve eller hørehæmmede og hørekonsulenttimer.

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik.

Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have tegnsprogstolke med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter mm.

Hvis der indgår Praktik i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning.

Hvis du går på  en gymnasial uddannelse og på grund af dit handicap er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4. (Se lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9)

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen undervisning ud over, hvad der følger af den almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til din uddannelse taler for det (Se lov om erhvervsuddannelser, §51). Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid. (Se lov om erhvervsuddannelser, §58).

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen. (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19)

Støtte til dig, der er blind eller svagsynet

Er du blind eller svagsynet har du blandt andet mulighed for at låne it-baserede hjælpemidler.

Der er også mulighed for sekretærhjælp til fx kopiering, informationssøgning og eksamenstilmelding, samt synskonsulenttimer til mobility-undervisning for blinde elever og studerende.

Andre støttemuligheder er en bevilling til at indscanne undervisningsmateriale, så det kan læses op af en computer.

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik.

Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter mm.

Hvis der indgår Praktik i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning.

Hvis du går på  en gymnasial uddannelse og på grund af dit handicap er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år. (Se lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9)

Hvis du på grund af dit handicap vil have svært ved at deltage i undervisningen i idræt C, er der mulighed for at du kan blive fritaget for undervisningen. (Se bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 7

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen undervisning ud over, hvad der følger af den almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til din uddannelse taler for det (Se lov om erhvervsuddannelser, §51). Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid. (Se lov om erhvervsuddannelser, §58).

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen. (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19)

Støtte til dig, der er bevægelseshæmmet

Hvis du har et fysisk handicap, har du mulighed for forskellige typer af støtte, afhængigt at dit handicap. Det kan fx være:

  • Ergonomisk kontorstol og hæve-/sænkebord
  • Ergonomiske hjælpemidler, fx mus og tastatur
  • Diktafon
  • it-startpakke for bevægelseshæmmede
  • Praktisk hjælp
  • Talegenkendelsesprogrammet Dictus, hvor du kan diktere tekster direkte til computeren
  • Sekretærhjælp

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik.

Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter mm.

Hvis der indgår Praktik i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning.

Hvis du går på  en gymnasial uddannelse og på grund af dit handicap er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år. (Se lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9)

Hvis du på grund af dit handicap vil have svært ved at deltage i undervisningen i idræt C, er der mulighed for at du kan blive fritaget for undervisningen. (Se bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 7

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen undervisning ud over, hvad der følger af den almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til din uddannelse taler for det (Se lov om erhvervsuddannelser, §51). Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid. (Se lov om erhvervsuddannelser, §58).

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen. (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19)

Støtte til dig, der har en kronisk eller en alvorlig sygdom

Både på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, foreberende grunduddannelse, almene voksenuddannelser og videregående uddannelser har du mulighed for støtte til at kunne gennemføre din uddannelse, hvis du har en kronisk eller en alvorlig sygdom.

Hvis du går på en gymnasial uddannelse har du mulighed for at få sygeundervisning eller supplerende undervisning, hvis du ikke kan følge den almindelige undervisning efter 10 dages sammenhængende fravær ved sygdom. (Se bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 8)

Hvis du på grund af din sygdom er forhindret i at følge undervisningen i længere perioder, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år. (Se lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9)

Hvis du på grund af din sygdom vil have svært ved at deltage i undervisningen i idræt C, er der mulighed for at du kan blive fritaget for undervisningen. (Se bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 7

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen undervisning ud over, hvad der følger af den almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til din uddannelse taler for det (Se lov om erhvervsuddannelser, §51). Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid. (Se lov om erhvervsuddannelser, §58).

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen. (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19)

Både på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser har du mulighed for støtte til at kunne gennemføre din uddannelse. Det kan blandt andet være støttetimer, hjælpemidler, eller sekretærhjælp.

Hvis du har følgevirkninger efter en kronisk sygdom, fx syns- eller bevægelsesproblemer, kan du få støtte efter de bestemmelser, der er for disse grupper.

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik.

Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere og tegnsprogstolke med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter mm.

Hvis der indgår Praktik i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning.

 

 

Støtte til voksne

Hvis du som voksen tager en erhvervsuddannelse, en almen vokseuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse, kan du søge støtte efter de regler, der er beskrevet i afsnittene ovenfor. Deltager du i andre former for uddannelse, gælder andre regler:

Arbejdsmarkedsuddannelse

Du kan få stillet særligt udstyr eller hjælpemidler til rådighed for at kunne deltage i uddannelsen på lige vilkår med andre deltagere. Undervisningen kan tilrettelægges for ordblinde.

Har du brug for personlig assistance, kan du søge om hjælp efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Kursister, som har særligt svært ved at lære dansk, kan blive tilbudt undervisning på små hold eller eneundervisning i helt særlige tilfælde. Der er også mulighed for undervisning efter lov om specialundervisning for voksne eller egentlige behandlingstilbud. Se mere i Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Folkeoplysning
Udbydere af folkeoplysende virksomhed kan søge tilskud til handicappedes deltagelse i aktiviteterne; tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed. Der kan også gives tilskud til udstyr med handicapkompenserende formål i forbindelse med deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Man kan ikke forvente at få fuldt tilskud.

Folkehøjskoler
Folkehøjskolerne kan tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Det kan være særligt tilrettelagt undervisning i de fag, skolen tilbyder. Og det kan være undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske eller fysiske vanskeligheder.

Bemærk: Du kan ikke få specialpædagogisk støtte til videregående uddannelse under lov om åben uddannelse  eller bekendtgørelse om deltidsuddannelser ved universiteterne (enkeltfag, deluddannelser, samt akademi-, diplom- og masteruddannelser).

Sådan søger du specialpædagogisk støtte til en ungdomsuddannelse

Du søger din uddannelse via www.optagelse.dk på samme måde som andre ansøgere.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan. I uddannelsesplanen beskriver I, hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte og hjælpemidler, så skolen kan se, hvad du har behov for af hjælp på uddannelsen. Du skal sende dokumentation for dit behov for støtte.

Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for specialpædagogisk bistand. Du skal også sørge for dokumentation.

Dit nye uddannelsessted vurderer, om du skal tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte, du har brug for.

Skolen søger støtten på dine vegne.

Læs mere om støtten til ungdomsuddannelser på SPSU's hjemmeside.

Læs mere om støtten til elever på Forberedende Grunduddannelse, FGU på SPSU's hjemmeside.

Sådan søger du specialpædagogisk støtte til en videregående uddannelse

Du søger støtten gennem dit uddannelsessted. Den kan søges, når du er optaget på uddannelsen. Men det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Du skal kontakte SPS-vejlederen på uddannelsesstedet. Du skal her udfylde en ansøgning om støtte og du skal kunne dokumentere dit behov for støtte. Uddannelsesstedet opretter derefter en ansøgning på dine vegne.

Få mere at vide

Specialpædagogisk Støtte (SPS): www.spsu.dk/

Er du ordblind eller har læse- og stavevanskeligheder? Få viden om hjælpemidler på hjemmesiden Ordtavlen.

Viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner: Ordblindhed.dk

Det centrale handicapråd: www.dch.dk

Danske Handicaporganisationer: www.handicap.dk

Instituttet for blinde og svagsynede: www.ibos.dk

Specialfunktionen Job & Handicap: www.bmhandicap.dk/