Artikel

Sommersupplering og betinget optagelse

Mange videregående uddannelser med specifikke adgangskrav accepterer supplering efter 5. juli. Du kan nå at supplere ét fag og ét niveau på sommersupplering.

Sommersupplering er en særlig form for gymnasial supplering (GS) med komprimerede forløb, der afsluttes inden studiestart og giver dig mulighed for at søge om betinget optagelse på en uddannelse, der accepterer sommersupplering.

Sommersupplering er på fuld tid, og du kan generelt kun nå at supplere med ét fag og ét niveau, fx matematik fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Enkelte suppleringsfag omfatter dog flere niveauer.

Uddannelser med vinterstart accepterer i nogle tilfælde supplering i løbet af efteråret.

Fold alle afsnit ud

Betinget optagelse og nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis uddannelsen accepterer supplering efter ansøgningsfristen 5. juli, søger du om betinget optagelse. Får du den 26. juli tilbudt en studieplads på uddannelsen, så er optagelsen betinget af, at du består din supplering inden studiestart, og at dit gennemsnit ikke bliver lavere end årets adgangskvotient på grund af nedjustering.

Hvis du ikke består suppleringsfaget, eller du stopper undervejs, mister du den tilbudte studieplads. Det gør du også, hvis dit eksamensbevis ikke er registreret i den nationale eksamensdatabase inden for den frist, som uddannelsesstedet har meldt ud. Du skal selv bede den skole, hvor du supplerer, om at udstede dit eksamensbevis og registrere det i eksamensdatabasen. 

Kun én studieplads

Du får maksimalt tilbudt én studieplads. Det er på den højeste af dine prioriteter, hvor der er plads. En betinget optagelse tæller som en plads. Du får ikke tilbudt plads på en lavere prioritet, hvis du mister den tilbudte studieplads, enten fordi du ikke består suppleringsfaget, eller fordi dit gennemsnit bliver nedjusteret. 

Nedjustering

Vær opmærksom på, at dit karaktergennemsnit kan blive nedjusteret, hvis du har afsluttet eller afslutter din gymnasiale eksamen eller eux efter den 1. maj 2022. Det betyder, at du kan miste din tilbudte studieplads i kvote 1, hvis karakteren i suppleringsfaget trækker dit samlede gennemsnit ned, så det bliver lavere end årets adgangskvotient på uddannelsen.

Læs mere om reglerne for nedjustering

Fagudbud og ansøgning

Det er ikke alle specifikke adgangskravsfag, der udbydes som sommersupplering. Udbuddet af fag er forskelligt rundt om i landet. Du skal på forhånd sikre dig, at du kan sommersupplere i det fag, du mangler. Du kan se udbuddet af suppleringsfag på hjemmesiderne for de skoler, der koordinerer gymnasial supplering. 

Koordinatorskoler

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU) udbyder også sommerhold i matematik, fysik og kemi som enkeltfag på adgangskurset til ingeniøruddannelserne. Enkeltfagsholdene på adgangskurset er kun for ansøgere til ingeniøruddannelser eller tilsvarende tekniske uddannelser.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til sommersupplering er 5. juli, men søg i god tid. Du finder ansøgningsskema på koordinatorskolernes hjemmesider. Nogle videregående uddannelser kræver, at du har dokumenteret optagelse på supplering senest den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

Mødepligt og fuldtidsundervisning

Undervisningen på sommersuppleringsfagene foregår på fuldtid, typisk med undervisning 37 timer om ugen. Der er mødepligt og krav om aktiv studieindsats.

Undervisningen starter typisk kort tid efter kvote 1-fristen 5. juli, og der er eksamen i midt/slut august.

Sommersupplering er en del af gymnasial supplering (GS). Du kan kun tage det samme fag på samme niveau én gang. Hvis du stopper undervejs eller ikke består faget, kan du ikke tage det igen på GS-vilkår.

Der kan være andre muligheder for supplering for uddannelser med vinterstart, der accepterer supplering i løbet af efteråret.

Læs mere om suppleringsmuligheder

Dokumentation

De forskellige uddannelsessteder har forskellige krav til dokumentation af deltagelse i supplering efter 5. juli. Du skal altid angive i din ansøgning på Optagelse.dk, hvis du skal supplere fag, men nogle uddannelsessteder kræver også, at du uploader dokumentation for din tilmelding til supplering på Optagelse.dk. Du kan se, hvilke uddannelsessteder der kræver dokumentation i oversigten nedenfor.

Din ansøgning vil blive afvist, hvis du ikke opfylder adgangskravene, og uddannelsesstedet ikke ved, at du skal supplere.

Frister for registrering af eksamensbevis

Når du har bestået supplering efter 5. juli, skal du bede skolen udstede dit eksamensbevis og indberette det til den nationale eksamensdatabase. Det uddannelsessted, hvor du har fået tilbudt studieplads, kan derefter hente eksamensbeviset.

Uddannelsesstederne har forskellige frister for registrering af eksamensbevis. Fristerne fremgår af deres hjemmesider. Hvis du ikke har bedt skolen udstede dit eksamensbevis, så det er blevet registreret i eksamensdatabasen inden fristen, mister du den tilbudte studieplads. 

Muligheder og betingelser på universiteterne

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser, som gælder for sommersupplering på de enkelte universiteter. Oversigterne gælder kun for dig, der skal søge optagelse på en bacheloruddannelse. Det er vigtigt også at læse reglerne for supplering og betinget optag på universiteternes hjemmesider.

Oplysningerne gælder for 2024.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS accepterer ikke sommersupplering.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. 

Læs mere på DTU's hjemmeside (dtu.dk)

Københavns Universitet (KU)

Københavns Universitet accepterer ikke sommersupplering.

IT-Universitetet (ITU)

IT-Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på ITU's hjemmeside (itu.dk)

Roskilde Universitet (RUC)

Roskilde Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Læs mere på RUC's hjemmeside (ruc.dk)

Syddansk Universitet (SDU)

Syddansk Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på SDU's hjemmeside (sdu.dk)

Aalborg Universitet (AAU)

Aalborg Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på AAU's hjemmeside (aau.dk)

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet accepterer sommersupplering på alle uddannelser. 

Læs mere på AU's hjemmeside (au.dk)

Muligheder og betingelser på professionshøjskolerne

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser, som gælder for sommersupplering på de enkelte professionshøjskoler. Det er vigtigt også at læse reglerne for supplering og betinget optag på professionshøjskolernes hjemmesider.

Oplysningerne gælder for 2024.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

DMJX accepterer sommersupplering på deres uddannelser med specifikke adgangskrav.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på DMJX' hjemmeside (dmjx.dk)

Københavns Professionshøjskole (KP)

Københavns Professionshøjskole accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Du kan ikke sommersupplere til jordemoder, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på KP's hjemmeside (kp.dk)

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon accepterer sommersupplering på alle uddannelser. 

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på Absalons hjemmeside (phabsalon.dk)

Professionshøjskolen UCN

UCN accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på UCN's hjemmeside (ucn.dk)

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på UCL's hjemmeside (ucl.dk)

University College Syddanmark (UC SYD)

Professionshøjskolen UC SYD accepterer sommersupplering på næsten alle uddannelser. Du kan ikke sommersupplere til bioanalytiker og jordemoder.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på UC SYDs hjemmeside (ucsyd.dk)

VIA University College (VIA)

VIA accepterer sommersupplering på enkelte uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om på VIAs hjemmeside (via.dk)

Muligheder og betingelser på erhvervsakademierne

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser, som gælder for sommersupplering på de enkelte erhvervsakademier. Husk også at læse reglerne for supplering og betinget optag på erhvervsakademiernes hjemmesider, eller kontakt dem direkte, hvis du har spørgsmål. 

Oplysningerne gælder for 2024.

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (Cphbusiness)

Cphbusiness accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12 (kvote 2) eller 5. juli kl. 12 (kvote 1).

Læs mere på Cphbusiness' hjemmeside (cphbusiness.dk)

Erhvervsakademi Dania (Dania)

Dania accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Læs mere på Danias hjemmeside (eadania.dk)

Erhvervsakademi Midtvest (EAMV)

EAMV accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Læs mere på EAMV's hjemmeside (eamv.dk)

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

EASV accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på EASV's hjemmeside (easv.dk)

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

EAAA accepterer sommersupplering på alle uddannelser. Det er kun muligt at sommersupplere i ét fag.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på Erhvervsakadami Aarhus' hjemmeside (eaaa.dk)

IBA Erhvervsakademi Kolding

IBA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på Erhvervsakademi Koldings hjemmeside (iba.dk)

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

KEA accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på UCL's hjemmeside (ucl.dk)

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Zealand accepterer sommersupplering på alle uddannelser.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Læs mere på Zealands hjemmeside (zealand.dk)

Muligheder og betingelser på øvrige uddannelsessteder

I oversigterne nedenfor kan du se de muligheder og betingelser, som gælder for sommersupplering på de enkelte uddannelsessteder. Husk også at læse reglerne for supplering og betinget optag på uddannelsesstedernes hjemmesider, eller kontakt dem direkte, hvis du har spørgsmål til reglerne.

Oplysningerne gælder for 2024.

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus har ikke uddannelser med specifikke adgangskrav, så sommersupplering er ikke relevant.

Den Frie Lærerskole 

Den Frie Lærerskole har ikke uddannelser med specifikke adgangskrav, så sommersupplering er ikke relevant.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding har ikke uddannelser med specifikke adgangskrav, så sommersupplering er ikke relevant.

Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi accepterer ikke sommersupplering.

Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole accepterer sommersupplering. 

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

MARTEC

MARTEC accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Maskinmesterskolen København

Maskinmesterskolen København accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)

SIMAC accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Aarhus Maskinmesterskole

Aarhus Maskinmesterskole accepterer sommersupplering.

Dokumentation for tilmelding til suppleringskurset skal uploades på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00.

Økonomi

Du kan søge om SU til sommersupplering. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Dit forbrug af SU til sommersupplering har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Undervisningen i gymnasial supplering er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 550 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.

Mere information og personlig vejledning

Du kan læse mere om gymnasiale suppleringskurser i UG-artiklen: 

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Hvis du har brug for vejledning om gymnasial supplering, er der flere muligheder for hjælp.

Koordinatorskoler

På de fem koordinatorskoler kan du få hjælp til planlægning af et GSK-forløb og vejledning om, hvor og hvornår du skal/kan supplere.

Du kan også få hjælp til selve ansøgningen og få oplyst, hvor du finder den nærmeste skole, der tilbyder relevante fag for dig.

De fem koordinatorskoler er: 

eVejledning og Studievalg

Kontakt eVejledning og Studievalg, hvis du har spørgsmål til de generelle regler for gymnasial supplering. Du kan også få en snak om bl.a. ansøgning, kvote 1 og kvote 2.

eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend.

Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt.