Artikel

Faglige suppleringsmuligheder

Mange uddannelser har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive optaget på uddannelsen. Mangler du et fag eller et niveau, kan der være forskellige muligheder for supplering, afhængigt af din situation.

Du har mulighed for at supplere din eksamen med et eller flere fag. Du skal dog være klar over, at du ikke kan ændre på dit gymnasiale gennemsnit ved hjælp af suppleringsfag.

I de enkelte uddannelsesbeskrivelser kan du læse om eventuelle specifikke adgangskrav til den eller de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på.

Fold alle afsnit ud

Kort om de enkelte muligheder for supplering

Hvis du med din adgangsgivende eksamen ikke opfylder de specifikke adgangskrav, skal du gøre noget aktivt. Der findes forskellige muligheder.

Gymnasial supplering (GS)

GS er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen, men mangler at opfylde et eller flere specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på. Læs mere i Gymnasial supplering (GS).

En særlig form for gymnasial supplering kaldes sommersupplering. Før du sommersupplerer i et fag, skal du huske at tjekke, om den videregående uddannelse, du ønsker at blive optaget på, har betinget optagelse. Læs mere om sommersupplering og betinget optagelse.

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og invandrere (GIF)

Er du flygtning eller indvandrer med en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke er adgangsgivende i Danmark, kan du tage et gymnasialt indslusningsforløb, der varer et år. Læs mere i Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

Hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag kan også benyttes som supplering. Men hvis du i forvejen har afsluttet en gymnasial eksamen, kan du ikke søge om SU. Der er desuden deltagerbetaling. Læs mere i Hf-enkeltfag.

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Under adgangskursus til ingeniøruddannelserne udbydes der visse steder enkeltfag, som kan bruges som gymnasial supplering. Læs mere i Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Attestation fra dit uddannelsessted

Hvis du i din gymnasiale eksamen har afsluttet et fag på B- eller A-niveau med en samlet karakter under bestå-grænsen, kan du undersøge, om skolen vil dokumentere, at du har bestået faget på et lavere niveau. Det kaldes for en attestation og er en faglig vurdering, som skolens leder laver.

I vurderingen indgår dine standpunktskarakterer i faget, ligesom det er en betingelse, at du har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse i undervisningen.

Hvis du får attestationen, så skal du huske at uploade den til dine ansøgninger på Optagelse.dk.

Muligheden for at få udleveret en attestation gælder for elever, der har gennemført en stx, hhx eller htx og afsluttet denne i 2008 eller senere.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har aflagt eksamen i et bestemt fag, men på anden vis mener at have opnået tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering på VUC. Ved en positiv vurdering får du udstedt et kompetencebevis, der har samme status som et formelt eksamensbevis. Dette kompetencebevis skal du uploade på Optagelse.dk og tilknytte de relevante ansøgninger.

Læs mere om individuel kompetencevurdering i IKV til almene fag på VUC.

Andre muligheder

Nogle ansøgningssteder tilbyder at lave en vurdering af faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav. Undersøg  denne mulighed på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

I modsætning til en Individuel Kompetencevurdering (IKV) er denne vurdering midlertidig og gælder kun for ansøgningen til det specifikke uddannelsessted.