Artikel

Faglige suppleringsmuligheder

Der er andre muligheder end fx gymnasiale suppleringskurser (GSK), hvis du mangler et fag eller niveau for at blive optaget på en videregående uddannelse.

Mange uddannelser har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive optaget på uddannelsen. Hvis du mangler et fag eller et niveau, har du forskellige muligheder for at opfylde dem, afhængigt af din situation.

Fold alle afsnit ud

Forskellige muligheder for supplering

Du har mulighed for at supplere via:

Du kan også opfylde adgangskravene på en række andre måder, som du kan få overblik over på denne side:

  • Hf-enkeltfag
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
  • Individuel kompetencevurdering (IKV)
  • Attestation fra dit uddannelsessted
  • Andre muligheder (midlertidig vurdering af faglige kvalifikationer) 

Hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag kan benyttes som supplering. Hvis du i forvejen har afsluttet en gymnasial eksamen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan søge SU. Der er desuden deltagerbetaling.

Læs mere 

Hf-enkeltfag

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Nogle uddannelsessteder udbyder enkeltfag, som kan bruges som gymnasial supplering, under betegnelsen "adgangskursus til ingeniøruddannelserne". 

Hvis du tager enkeltfag som korte, intensive forløb, kan du søge SU.

Læs mere 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Nedjustering af karaktergennemsnit

Uanset hvilken form for supplering du vælger, skal du være opmærksom på, at du ikke kan forhøje dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen.

Hvis du har afsluttet eller afslutter din stx, htx, hhx, hf eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil dit karaktergennemsnit blive genberegnet.

Hvis karaktererne fra suppleringen er lavere end det oprindelige gennemsnit, vil det være det nye gennemsnit, der gælder.

Læs mere

Nedjustering af karaktergennemsnit

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har aflagt eksamen i et bestemt fag, men på anden vis mener at have opnået tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering på VUC.

Ved en positiv vurdering får du udstedt et kompetencebevis, der har samme status som et formelt eksamensbevis. Dette kompetencebevis skal du uploade på Optagelse.dk og tilknytte de relevante ansøgninger.

Læs mere

Attestation fra dit uddannelsessted

Hvis du i din gymnasiale eksamen har afsluttet et fag på B- eller A-niveau med en samlet karakter under bestå-grænsen, kan du undersøge, om skolen vil dokumentere, at du har bestået faget på et lavere niveau. Det kaldes for en attestation og er en faglig vurdering, som skolens leder laver.

I vurderingen indgår dine standpunktskarakterer i faget, ligesom det er en betingelse, at du har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse i undervisningen.

Det videregående uddannelsessted vælger selv, om de vil godtage en attestation som opfyldelse af et specifikt eller lokalt adgangskrav. Undersøg det i god tid inden ansøgningsfristen til de videregående uddannelser. 

Hvis uddannelsesstedet godtager attestationer, skal du selv uploade den til din ansøgning på Optagelse.dk

Andre muligheder

Nogle uddannelsessteder tilbyder at lave en vurdering af faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav. Undersøg  denne mulighed på uddannelsesstedets hjemmeside.

I modsætning til en Individuel Kompetencevurdering (IKV) er denne vurdering midlertidig og gælder kun for ansøgningen til det specifikke uddannelsessted.

Mere information og personlig vejledning

Du kan læse om GSK i UG-artiklen:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Vejledning

Hvis du har brug for vejledning om gymnasial supplering, er der flere muligheder for hjælp:

eVejledning og Studievalg

Kontakt eVejledning og Studievalg, hvis du har spørgsmål til de generelle regler for gymnasial supplering. Du kan også få en snak om bl.a. ansøgning, kvote 1 og kvote 2.

eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend.

Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt.