Artikel

Faglige suppleringsmuligheder

Der er andre muligheder for supplering end fx gymnasiale suppleringskurser, hvis du mangler et fag eller niveau for at blive optaget på en videregående uddannelse.

Mange uddannelser har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive optaget på uddannelsen. Hvis du mangler et fag eller et niveau, er der forskellige muligheder for supplering, afhængigt af din situation.

Nedenfor kan du få overblik over andre muligheder for supplering, fx hf-enkeltfag og adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Fold alle afsnit ud

Forskellige muligheder for supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en ønsket videregående uddannelse, kan du supplere din gymnasiale eksamen med et eller flere fag.

Ud over gymnasiale suppleringskurser (GSK), supplerende overbygningsforløb (SOF) og gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) har du mulighed for at supplere via:

Hvis du ikke har aflagt eksamen i et bestemt fag, men mener, at du har opnået tilsvarende faglige kvalifikationer på en anden måde, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering på VUC. Læs mere i afsnittet Individuel Kompetencevurdering (IKV) nedenfor.

Nedjustering af karaktergennemsnit

Uanset hvilken form for supplering du vælger, skal du være opmærksom på, at du ikke kan forhøje dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen. Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer via fx hf-enkeltfag, vil dit karaktergennemsnit blive genberegnet. Hvis karaktererne fra suppleringen er lavere end det oprindelige gennemsnit, vil det være det nye gennemsnit, der gælder. Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit.

Hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag kan benyttes som supplering. Hvis du i forvejen har afsluttet en gymnasial eksamen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan søge SU. Der er desuden deltagerbetaling. Læs mere i Hf-enkeltfag.

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Under adgangskursus til ingeniøruddannelserne udbydes der visse steder enkeltfag, som kan bruges som gymnasial supplering. Hvis du tager enkeltfag som korte, intensive forløb, kan du søge SU. Læs mere i Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Attestation fra dit uddannelsessted

Hvis du i din gymnasiale eksamen har afsluttet et fag på B- eller A-niveau med en samlet karakter under bestå-grænsen, kan du undersøge, om skolen vil dokumentere, at du har bestået faget på et lavere niveau. Det kaldes for en attestation og er en faglig vurdering, som skolens leder laver.

I vurderingen indgår dine standpunktskarakterer i faget, ligesom det er en betingelse, at du har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse i undervisningen.

Hvis du får attestationen, så skal du huske at uploade den til dine ansøgninger på Optagelse.dk.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har aflagt eksamen i et bestemt fag, men på anden vis mener at have opnået tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering på VUC.

Ved en positiv vurdering får du udstedt et kompetencebevis, der har samme status som et formelt eksamensbevis. Dette kompetencebevis skal du uploade på Optagelse.dk og tilknytte de relevante ansøgninger.

Læs mere om individuel kompetencevurdering i IKV til almene fag på VUC.

Andre muligheder

Nogle ansøgningssteder tilbyder at lave en vurdering af faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav. Undersøg  denne mulighed på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

I modsætning til en Individuel Kompetencevurdering (IKV) er denne vurdering midlertidig og gælder kun for ansøgningen til det specifikke uddannelsessted.