Artikel

Nedjustering af karaktergennemsnit

Supplering kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.

Dit gennemsnit vil blive nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere, og karaktererne fra dine suppleringsfag trækker dit gennemsnit ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Du har mulighed for at supplere, hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere fag i din gymnasiale eksamen for at søge ind på en videregående uddannelse. Det kan fx være, at du mangler matematik på A-niveau. Så kan du tage faget som gymnasial supplering eller hf-enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Regler for nedjustering

Læs mere om reglen for nedjustering, og hvem den gælder for.  

Hvem gælder reglen for nedjustering for?

Reglen om nedjustering af karaktergennemsnit gælder for dig, der har afsluttet din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022, og som supplerer via gymnasiale suppleringskurser (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende.

Reglen gælder også, hvis du afslutter en 2-årig stx eller et 4-årigt forløb, fx Team Danmark eller Musikalsk Grundkursus, efter den 1. maj 2022.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af reglen om nedjustering.

Læs om supplering i artiklen Gymnasiale suppleringskurser.

Hvornår gælder nedjusteringen?

Dit karaktergennemsnit bliver kun genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den videregående uddannelse, som du søger om optagelse på i kvote 1.

Dit gennemsnit vil blive nedjusteret for hver enkelt uddannelse, hvis du skal supplere til flere uddannelser, der har forskellige adgangskrav.

Hvis du ønsker at søge ind på en videregående uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

Hvordan nedjusteres gennemsnittet?

Når du har bestået et eller flere fag via supplering, vil du få udregnet et nyt karaktergennemsnit af din gymnasiale eksamen. Hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil dit gennemsnit blive nedjusteret. Det nedjusterede gennemsnit bruges, når du skal søge ind på en videregående uddannelse, hvor du har suppleret et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Der sker automatisk en teknisk genberegning af dit gennemsnit, når du søger optagelse i kvote 1 på optagelse.dk, hvis du har suppleret et fag.

Kan karaktergennemsnittet blive opjusteret?

Du kan ikke forbedre dit samlede karaktergennemsnit via supplering. Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit gennemsnit ikke. Du kan derfor ikke opjustere dit gennemsnit.

Dig, der afslutter supplering efter 5. juli

På nogle uddannelser kan du søge optagelse, selvom du mangler at opfylde et af de specifikke adgangskrav. I de tilfælde søger du om betinget optagelse. Hvis du bliver tilbudt betinget optagelse, skal faget være bestået via gymnasial supplering inden studiestart.

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du søger betinget optagelse:

  • Tjek, om uddannelsesstedet, du søger ind på, tillader betinget optagelse. Du finder informationen på uddannelsesstedets egen hjemmeside.
  • Du mister din tilbudte studieplads, hvis du ikke består suppleringsfaget, fordi du så ikke opfylder de specifikke adgangskrav.
  • Du kan miste din tilbudte studieplads, hvis dit nedjusterede gennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient på uddannelsen. Dit gennemsnit bliver nedjusteret, hvis karaktererne i suppleringsfaget er lavere end dit samlede gennemsnit.
  • Hvis du ikke kan blive optaget i kvote 1 på grund af dit nedjusterede gennemsnit, vil uddannelsen vurdere, om du kan blive optaget i kvote 2, såfremt du har ansøgt i kvote 2.

Dig, der er i gang med at supplere

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du tager supplerende fag samtidigt med din gymnasiale eksamen:

  • Hvis du tager fag ved siden af din gymnasiale eksamen, kan dit gennemsnit blive nedjusteret.
  • Du kan først se dit nedjusterede gennemsnit på Optagelse.dk, når du har afsluttet faget. Dit gennemsnit bliver nedjusteret, hvis karaktererne i suppleringsfaget er lavere end dit samlede gennemsnit. Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit bliver højt nok til, at du kan blive optaget i kvote 1, kan du overveje at søge optagelse i kvote 2.

Dig, der planlægger et sabbatår

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du planlægger at skulle supplere i dit sabbatår:

  • Hvis du supplerer i efteråret, vil du kunne se en eventuel nedjustering, når du opretter en ansøgning på Optagelse.dk.
  • Hvis du supplerer i foråret og søger optagelse på en uddannelse, inden du er færdig med supplering, skal du være opmærksom på, at du først kan se en eventuel nedjustering, når du er færdig med suppleringsfaget.

Dig, der læser en hf-overbygning

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du læser en overbygning via SOF eller hf-enkeltfag:

  • Hvis du tager en overbygning via SOF eller hf-enkeltfag, kan dit gennemsnit fra din afsluttede hf-eksamen eller bevis for eux 1. del blive nedjusteret, hvis du har afsluttet både din hf eller eux 1. del 1. maj 2022 eller senere.
  • Dit gennemsnit nedjusteres kun med fag fra din overbygning, som er et specifikt adgangskrav på den videregående uddannelse, du vil søge ind på. De fag fra overbygningen, som ikke er specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger ind på, påvirker ikke det gennemsnit, du søger ind med.

Bliv klogere

Hvis du ønsker et overblik over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til, eller vil se beregningen bag nedjusteringen, findes der forskellige redskaber.

Adgangskortet

Adgangskortet er et værktøj, som viser de fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der fungerer som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. Her kan du tjekke, hvilke uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til. Prøv Adgangskortet.

Eksempler på genberegning

Du kan se eksempler på, hvordan man nedjusterer et karaktergennemsnit på Styrelsen for It og Lærings Vidensbase.