Artikel

Nedjustering af karaktergennemsnit

Gymnasial supplering vil kunne trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.

Reglerne om genberegning af karaktergennemsnit udskydes et år og træder først i kraft den 1. maj 2022. Det gælder både for studenter fra 2-årigt hf, hhx, htx, stx samt højere forberedelseseksamen og eux. Det skyldes den ekstraordinære situation med COVID-19.

Fremover vil karakterer opnået via gymnasial supplering indgå i det samlede karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, hvis karakteren fra suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned. Det kaldes nedjustering, og gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Du har mulighed for gymnasial supplering, hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere fag i din gymnasiale eksamen for at søge ind på en videregående uddannelse. Det kan fx være, at du mangler matematik på A-niveau. Så kan du tage faget som gymnasial supplering eller hf-enkeltfag.

Hvem er omfattet af den nye regel?

Dit karaktergennemsnit vil blive nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse (stx, hhx, htx, hf, eux) og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere, og hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker dit gennemsnit ned. 

Den nye regel betyder, at hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder, når du skal søge ind på en videregående uddannelse. Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit gennemsnit ikke. Du kan altså ikke forbedre dit gennemsnit via supplering.

Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel.

Læs om de nuværende regler i artiklen Gymnasiale suppleringskurser.

Gælder kun den specifikke videregående uddannelse

Dit gennemsnit bliver kun genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den videregående uddannelse, som du søger om optagelse på i kvote 1.

Hvis du ønsker at søge ind på en anden videregående uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

Der sker automatisk en teknisk genberegning af dit gennemsnit, når du søger optagelse i kvote 1 på optagelse.dk, hvis du har suppleret et fag.

Brug Adgangskortet

Adgangskortet viser de fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der fungerer som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. Her kan du tjekke, hvilke uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til.