Artikel

Nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 kan supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.

Dit gennemsnit vil blive nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere, og karaktererne fra dine suppleringsfag trækker dit gennemsnit ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Du har mulighed for at supplere, hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere fag i din gymnasiale eksamen for at søge ind på en videregående uddannelse. Det kan fx være, at du mangler matematik på A-niveau. Så kan du tage faget som gymnasial supplering eller hf-enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Regler for nedjustering

Læs mere om den nye regel, og hvem den gælder for.  

Hvem gælder den nye regel for?

Den nye regel om genberegning af karaktergennemsnit gælder for dig, der afslutter din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og supplerer via gymnasiale suppleringskurser (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende.

Reglen gælder også, hvis du afslutter en 2-årig stx eller et 4-årigt forløb, fx Team Danmark eller Musikalsk Grundkursus, efter den 1. maj 2022.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Læs om supplering i artiklen Gymnasiale suppleringskurser.

Hvornår gælder nedjusteringen?

Dit karaktergennemsnit bliver kun genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den videregående uddannelse, som du søger om optagelse på i kvote 1.

Dit gennemsnit vil blive nedjusteret for hver enkelt uddannelse, hvis du skal supplere til flere uddannelser, der har forskellige adgangskrav.

Hvis du ønsker at søge ind på en videregående uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

Hvordan nedjusteres gennemsnittet?

Når du har bestået et eller flere fag via supplering, vil du få udregnet et nyt karaktergennemsnit af din gymnasiale eksamen. Hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil dit gennemsnit blive nedjusteret. Det nedjusterede gennemsnit bruges, når du skal søge ind på en videregående uddannelse, hvor du har suppleret et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Der sker automatisk en teknisk genberegning af dit gennemsnit, når du søger optagelse i kvote 1 på optagelse.dk, hvis du har suppleret et fag.

Kan karaktergennemsnittet blive opjusteret?

Du kan ikke forbedre dit samlede karaktergennemsnit via supplering. Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit gennemsnit ikke. Du kan derfor ikke opjustere dit gennemsnit.

Dig, der søger betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du søger optagelse på en uddannelse, selvom du mangler et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav. Hvis du bliver tilbudt betinget optagelse, skal faget være bestået via gymnasial supplering inden studiestart.

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du søger betinget optagelse:

  • Tjek, om det uddannelsessted, hvor du søger ind, tillader betinget optagelse. Du finder informationen på uddannelsesstedets egen hjemmeside.
  • Vær opmærksom på, at dit karaktergennemsnit kan blive nedjusteret, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, du vil søge ind på. Dit gennemsnit bliver nedjusteret, hvis karakteren trækker dit samlede gennemsnit ned. Det kan betyde, at du mister studiepladsen, hvis dit nedjusterede gennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient på uddannelsen.

Dig, der er i gang med at supplere

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du tager supplerende fag samtidigt med din gymnasiale eksamen:

  • Hvis du tager fag ved siden af din gymnasiale eksamen, som du først afslutter den 1. maj 2022 eller senere, vil dit gennemsnit kunne blive nedjusteret.
  • Du kan først se dit genberegnede gennemsnit på Optagelse.dk, når du har afsluttet faget. Hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, du vil søge ind på, bliver dit gennemsnit nedjusteret, hvis karakteren trækker dit samlede gennemsnit ned.

Dig, der planlægger et sabbatår

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du afslutter din gymnasiale eksamen 1. maj 2022 eller senere og planlægger et sabbatår:

  • Hvis du supplerer i efteråret, vil du kunne se en eventuel nedjustering, når du opretter en ansøgning på Optagelse.dk.
  • Hvis du supplerer i foråret og søger optagelse på en uddannelse, inden du er færdig med supplering, skal du være opmærksom på, at du først kan se en eventuel nedjustering, når du er færdig med suppleringsfaget.

Dig, der læser en hf-overbygning

Der er nogle ting, du skal huske, hvis du læser en overbygning via SOF eller hf-enkeltfag:

  • Hvis du tager en overbygning via SOF eller hf-enkeltfag, kan dit gennemsnit fra din afsluttede hf-eksamen eller bevis for eux 1. del blive nedjusteret, hvis du har afsluttet både din eksamen og dine suppleringsfag efter 1. maj 2022.
  • Dit gennemsnit genberegnes og nedjusteres kun med fag fra din overbygning, som er et specifikt adgangskrav på den videregående uddannelse, du vil søge ind på. Der laves ikke et nyt gennemsnit, hvor hele din overbygning indgår.

Bliv klogere

Hvis du ønsker et overblik over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til, eller ønsker du hjælp til at genberegne dit gennemsnit, findes der forskellige redskaber.

Adgangskortet

Adgangskortet er et værktøj, som viser de fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der fungerer som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. Her kan du tjekke, hvilke uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til. Prøv Adgangskortet.

Eksempler på genberegning

Du kan se eksempler på, hvordan man genberegner og nedjusterer et karaktergennemsnit på Styrelsen for It og Lærings Vidensbase.