Gymnasiale uddannelser

Få inspiration til dit valg af gymnasial uddannelse. Læs om htx, hhx, stx og hf.

Læs om uddannelsesparathed, adgangskrav og optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Se hvilke videregående uddannelser dit valg af gymnasial uddannelse giver adgang til.

Se video og læs om studieretninger, valgfag og din vej gennem htx, hhx, stx eller hf.

Læs om ophold i udlandet før gymnasiet og om at tage en gymnasial uddannelse i udlandet.

Find svar på dine spørgsmål i ministeriets spørgsmål/svar om skole og COVID-19.