Gymnasiale uddannelser

Få inspiration til dit valg af gymnasial uddannelse. Læs om htx, hhx, stx og hf.

Læs om adgangskrav og optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Se hvilke videregående uddannelser dit valg af gymnasial uddannelse giver adgang til.

Se video og læs om studieretninger, valgfag og din vej gennem htx, hhx, stx eller hf.

Elevfordeling på gymnasiale uddannelser
Elevfordeling på gymnasiale uddannelser

Læs, hvordan pladserne på de gymnasiale uddannelser fordeles.

Læs om ophold i udlandet før gymnasiet og om at tage en gymnasial uddannelse i udlandet.