Supplerende overbygningskurser (SOF)
Gymnasial uddannelse

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

SOF er et supplerende overbygningsforløb til din hf-eksamen eller din eux 1. del.

Fakta

Navn:
Supplerende overbygningsforløb (SOF)
Type:
Gymnasiale uddannelser
Varighed:
3-6 mdr.
Adgangskrav:
Hf-eksamen uden overbygning eller bevis for eux 1. del
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU, hvis du opfylder betingelserne

Supplerende overbygningsforløb (SOF) er et tilbud til dig, der har færdiggjort hf uden overbygning eller eux 1.del og efterfølgende ønsker at kunne søge optagelse på en bacheloruddannelse på universitetet.

SOF er et individuelt tilrettelagt forløb, der normalt består af to fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau.

OBS: Fra 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.

Læs mere om nedjustering af karaktergennemsnit.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En hf-uddannelse uden overbygning eller en eux 1. del giver dig adgang til mange videregående uddannelser, men hvis du ønsker at søge ind på en universitetsbacheloruddannelse, har du brug for en overbygning. Det gælder for dig, der er startet på hf eller eux 1. del i august 2017 eller senere.

For dig, der sammensætter en hel hf via hf-enkeltfag og afslutter den efter 20. september 2019, gælder, at du for at starte på en universitetsbacheloruddannelse også skal have en overbygning.

Overbygningen kan du tage enten som udvidet fagpakke i løbet af din hf-uddannelse eller som et supplerende overbygningsforløb (SOF) efter din hf-eksamen eller eux 1. del.

Eux 1. del betyder, at du på din merkantile erhvervsuddannelse ikke har færdiggjort hovedforløbet og dermed ikke opnået et fuldt eux-bevis.

Fagene på SOF:

På SOF kan du læse gymnasiale fag, herunder fag, der er specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

SOF er ikke altid tilstrækkelig for at give dig adgang til at søge optagelse på en konkret bacheloruddannelse på universitetet. Men med et gennemført og bestået SOF har du opnået generel studiekompetence. På det grundlag kan du efterfølgende vælge at supplere med gymnasiale suppleringskurser (GSK) for at opfylde de specifikke adgangskrav, som du evt. stadig mangler for at kunne søge den konkret ønskede universitetsbacheloruddannelse.

På SOF skal du normalt tage to fag, som du hæver til mindst et B-niveau og et A-niveau. Det betyder, at du skal vælge to fag, som du tidligere har aflagt eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau. Det kan dog også betyde, at du løfter det samme fag to niveauer – fra C til B, og fra B til A.

Vær opmærksom på:

  • Du kan ikke overføre fag, du har haft. Hvis du fx allerede har haft samfundsfag B, kan du ikke vælge det igen
  • Du kan ikke springe et niveau over. Hvis du fx har haft matematik C og vil have matematik A, så er du nødt til også at tage matematik B

Der kan i særlige situationer være mulighed for at tage SOF med flere end to fag.

I planlægningen af indholdet af dit supplerende overbygningsforløb er det vigtigt, at du sammen med skolen er opmærksom på de specifikke adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse på universitetet.

Om forløbet:

SOF er et individuelt tilrettelagt forløb, som du planlægger sammen med den skole, der har tilbuddet. Denne skole sikrer, at fag og niveauer i dit SOF opfylder kravene til et SOF. Skolen udsteder et bevis for overbygning, når fagene er gennemført og bestået.

SOF tilrettelægges som korte, intensive forløb, der skal være afsluttet inden for et halvt år. Undervisningen foregår typisk som almindelig holdundervisning.

SOF udbydes på skoler over hele landet. Bemærk dog, at fagudbuddet varierer fra skole til skole.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på SOF skal du have afsluttet en hf-eksamen uden overbygning eller eux 1. del og have planer om at søge optagelse på en bacheloruddannelse på universitetet.

Optagelse på SOF sker på baggrund af en samtale med studievejlederen ved den skole, du søger ind på. Du tilmelder dig ved at henvende dig direkte på det uddannelsessted, hvor du vil tage dit overbygningsforløb.

SOF udbydes på skoler over hele landet.

Økonomi

Undervisningen på SOF er gratis, hvis du starter senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din hf eller har fået bevis for eux 1. del. Du kan - hvis du opfylder betingelserne - søge om SU.

For at søge SU skal du være optaget på SOF for at supplere din hf-eksamen eller din eux 1.del, og det supplerende overbygningsforløb skal være tilrettelagt som kort og intensivt.

Du kan kun få SU i måneder med undervisning.

Kontakt det uddannelsessted, du er tilbudt at følge SOF på, og hør, om du kan få SU til den planlagte supplering.

Nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis du afslutter din hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Sådan sker nedjusteringen

Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få vejledning

Hvis du har brug for vejledning om gymnasial supplering, er der flere muligheder for hjælp.

eVejledning og Studievalg

Kontakt eVejledning og Studievalg, hvis du har spørgsmål til de generelle regler for supplerende overbygningsforløb. Du kan også få en snak om fx ansøgning, kvote 1 og kvote 2.

  • eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend. 
  • Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt.

Skoler

På kortet Uddannelsessteder kan du se de, skoler, hvor du kan tage SOF. Hvis du har brug for vejledning om fx optagelse, eksamen eller beviser, kan du kontakte en af dem og høre nærmere.

Skolerne nedenfor vejleder også om SOF. På deres hjemmesider kan du desuden se en liste over alle de skoler, der tilbyder SOF i de enkelte områder.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information