Spørgsmål og svar om gymnasial supplering
Gymnasial uddannelse

Spørgsmål og svar om gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Hvad kan jeg bruge et gymnasialt suppleringskursus til, og hvor og hvordan tilmelder jeg mig? Hvor længe varer det, og er der mødepligt? Her får du svar på alle de mest almindelige spørgsmål om supplering.

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) kan være din mulighed for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse, hvis du mangler fag og niveauer i din adgangsgivende eksamen. GSK omfatter de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Hvis du overvejer at tage GSK i et eller flere fag og er usikker reglerne, kan du få hjælp her. Se svar på de mest almindelige spørgsmål om supplering nedenfor.

Fold alle afsnit ud

Hvad kan jeg bruge GSK til?

GSK giver dig mulighed for at supplere, hvis du mangler et fag - og/eller et niveau i et fag - på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse.

Hvad kan jeg ikke bruge GSK til?

Du kan ikke bruge GSK til karakterforbedring.

Hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag, kan du ikke optages på GSK. Du skal mangle at opfylde et formelt specifikt adgangskrav på en videregående uddannelse, som du vil søge ind på, for kunne optages på GSK.

Hvis du vil karakterforbedre et fag, der ikke er et specifikt adgangskrav, kan du læse faget på hf enkeltfag, hvor du ikke er SU-berettiget, og hvor der er deltagerbetaling.

Hvad skal jeg opfylde for at blive optaget på GSK?

Du skal have en af følgende uddannelser:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx, eux)
 • En afsluttet erhvervsuddannelse uden eux-bevis eller bevis for eux 1. del
 • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af ovenstående eksamener

Derudover skal du have brug for et af følgende:

 • Mangle et fag - og/eller et niveau i et fag - der udgør et specifikt adgangskrav i forhold til at søge ind på en videregående uddannelse
 • Tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale eksamen, men som du ikke samlet set har bestået
 • Opfylde et specifikt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag eller en fagkombination, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Hvor kan jeg læse GSK?

Du kan læse GSK på en lang række skoler rundt om i landet. Der findes 5 GSK-koordinatorskoler, der sørger for, at GSK udbydes på flere skoler i hver deres region – undervisningen kan foregå på VUC, almene gymnasier, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.

På nedenstående skolers hjemmesider kan du se oversigter over alle skolerne og de fag, de udbyder:

Hvor længe varer GSK?

Langt de fleste kurser er tilrettelagt i koncentrerede forløb, som varer fra ca. 3-12 uger. Det muliggør, at kurserne er SU-berettiget.

Der kan også være mulighed for at læse nogle fag som GSK online.

Kan jeg tage et GSK-fag om?

Det kan du kun under helt særlige omstændigheder, og det kræver, at du søger dispensation med relevant dokumentation.

Udgangspunktet er, at du har ét forsøg til at bestå et GSK-fag. Uden dispensation vil du kun kunne tage faget som hf-enkeltfag. Der er deltagerbetaling, og det er ikke SU-berettiget.

Hvornår tæller det som et forsøg?

Du mister muligheden for at tage GSK-fag om i følgende tilfælde:

 • Hvis du uden at melde fra undlader at møde op, når undervisningen starter
 • Hvis du udebliver undervejs i undervisningsforløbet uden at melde fra
 • Hvis du bliver udmeldt, fordi du ikke opfylder kravet om mødepligt
 • Hvis du selv udmelder dig efter kursusstart
 • Hvis du ikke består eksamenen

Kan jeg tage flere fag ad gangen?

Du kan godt tage flere fag samtidig, men du skal sammen med koordinatorskolen udarbejde en plan for at supplere i flere fag.

De GSK-fag, du ønsker at supplere, skal alle være specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Hvilke fag kan jeg vælge?

Du kan vælge nedenstående fag som GSK:

 • Arabisk A
 • Biologi A, B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Fransk A, B og C
 • Fysik A og B
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • International økonomi B
 • Italiensk A, B og C
 • Japansk A og B
 • Kemi A, B og C
 • Kinesisk A og B
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
 • Russisk A og B
 • Samfundsfag B og C
 • Samtidshistorie B
 • Spansk A, B og C
 • Tysk A og B
 • Virksomhedsøkonomi B

Bemærk: Ikke alle fag udbydes hvert år på alle skoler. Du kan se det aktuelle udbud på GSK-koordinatorskolernes hjemmesider.

Er der mødepligt?

Der er mødepligt på GSK-hold. Dit fravær registreres løbende og vil – afhængigt af omfang – kunne medføre udmeldelse.

Kan jeg forbedre mit karaktergennemsnit?

Nej, det samlede karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen (hf, hhx, htx, stx eller eux) kan ikke forbedres via gymnasial supplering, men fremover kan karakterer opnået via gymnasials suppleringskurser trække gennemsnittet ned.

Det gælder for dig, der har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder.

Læs mere i Nedjustering af karaktergennemsnit.

Genberegnes karaktergennemsnittet for studenter fra 2021?

Nej, hvis du afslutter hf, hhx, htx, stx eller eux i 2021, vil supplering ikke have betydning for dit karaktergennemsnit.

Læs mere i Nedjustering af karaktergennemsnit.

Hvordan og hvornår tilmelder jeg mig?

Du søger om optagelse på GSK ved at udfylde et ansøgningsskema - enten online eller på papir - og sende det til en af koordinatorskolerne. Søg i god tid inden ansøgningsfristerne.

Du finder ansøgningsskemaet på koordinatorskolernes hjemmesider.

Tilmeldingsfrister:

Ansøgningsfrist for sommerhold:

 • 5. juli

Ansøgningsfrist for efterårshold:

 • 15. august

Ansøgningsfrist for forårshold:

 • 1. december

Hvornår får jeg besked om, at jeg er optaget?

Du får svar vedrørende optagelse, undervisning og starttidspunkt senest en uge før kursusstart. Du modtager besked fra den skole, du bliver optaget på.

Hvad er sommersupplering?

Sommersupplering er en særlig form for GSK med meget komprimerede forløb (sommerkurser), der afsluttes inden studiestart.

Undervisningen foregår på fuldtid, typisk med undervisning 37 timer om ugen. Der er mødepligt og krav om aktiv studieindsats.

Bemærk: Ikke alle videregående uddannelser accepterer sommersupplering. Undersøg derfor, om den uddannelse, som du vil søge ind på, accepterer sommersupplering. Læs mere om reglerne for sommersupplering og betinget optagelse i artiklen Sommersupplering.

Hvornår starter sommerkurserne?

Undervisningen starter typisk kort tid efter kvote 1-fristen, og eksamen er i midt/slut august.

Hvor mange fag kan jeg supplere ved et sommerkursus?

Du kan normalt kun nå at supplere med ét fag og ét niveau, fx fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau.

Kan jeg tilmelde mig et sommerkursus mellem 2. g og 3. g?

Nej, du skal have afsluttet og bestået en gymnasial eksamen for at kunne tilmelde dig GSK.

Hvordan med økonomien?

Har du spørgsmål om SU, ungdomskort og om, hvad det koster at tage supplering, så se Spørgsmål og svar til gymnasial supplering - økonomi.

Nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.