gymnasiale indslusningsforløb for flygtninger og indvandrere
Gymnasial uddannelse

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

GIF er et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere, som ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse

Fakta

Navn:
Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
Type:
Gymnasiale uddannelser
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen fra hjemlandet + danskkundskaber
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SVU eller SU, hvis du opfylder betingelserne

Indslusningsforløbet henvender sig til flygtninge og indvandrere, som har et andet sprog end dansk som modersmål, og som ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse.

For at blive optaget på GIF skal du have en gymnasial uddannelse fra dit hjemland, som ikke er omregnelig til en dansk gymnasial eksamen. Du skal også have forkundskaber i dansk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På det gymnasiale indslusningsforløb kan du vælge mellem to forskellige to fagpakker, der betegnes henholdsvis Mat-GIF og Hum-GIF. Du vælger en af dem, afhængigt af dine faglige forudsætninger og fremtidsønsker.

Mat-GIF står for en matematisk/fysisk fagsammensætning, og Hum-GIF står for en humanistisk fagsammensætning.

Den matematisk/fysiske fagsammensætning indeholder følgende fag:

 • Dansk som andetsprog A
 • Engelsk B
 • Historie C
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi B

Den samlede uddannelsestid er 810 timer.

Den humanistiske fagsammensætning indeholder følgende fag:

 • Dansk som andetsprog A
 • Engelsk B
 • Historie B
 • Matematik C
 • Biologi C

Den samlede uddannelsestid er 710 timer.

Kurserne foregår på: 

Eksamen

Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig eksamen. Der kan udstedes et samlet eksamensbevis.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på forløbet skal du have:

 • Opholdstilladelse i Danmark
 • Mindst 12 års skolegang og herunder en udenlandsk gymnasial eksamen, som ikke er omregnelig til en dansk gymnasial eksamen 
 • Bestået prøver i dansk eller dansk andetsprog på D-niveau eller højere med karakteren 4 eller derover i hver af prøverne. Ansøgere, som ikke opfylder det krav, men har bestået Prøve i Dansk 3 med karakteren 7 eller derover, kan optages efter en konkret vurdering på grundlag af en samtale og eventuelt en faglig test
 • Fire års undervisning i engelsk og engelskkundskaber, der svarer til engelsk på G-niveau 
 • Til Mat-Gif skal du have kundskaber i matematik, der svarer til mindst B-niveau

Optagelse sker på baggrund af en samtale med studievejlederen ved den skole, du søger ind på. Ansøgere optages frem til undervisningens start, såfremt der er plads på holdene.

Du tilmelder dig ved at henvende dig direkte på uddannelsesstedet.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Du kan søge SVU eller SU, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information