gymnasiale indslusningsforløb for flygtninger og indvandrere
Gymnasial uddannelse

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

På det gymnasiale indslusningsforløb kan du vælge mellem to forskellige sammensætninger af fag, en humanistisk og en matematisk/fysisk.

Fakta

Navn:
Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
Type:
Gymnasiale uddannelser
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen fra hjemlandet + danskkundskaber
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SVU eller SU, hvis du opfylder betingelserne

Du skal have en gymnasial uddannelse fra dit hjemland og have forkundskaber i dansk på et vist niveau.

Indslusningsforløbet henvender sig til flygtninge og indvandrere, som har et andet sprog end dansk som modersmål, og som ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Undervisningen er tilrettelagt i to fagpakker, der betegnes henholdsvis Mat-GIF og Hum-GIF, og du vælger en af dem, afhængigt af dine faglige forudsætninger og fremtidsønsker.

Mat-GIF står for en matematisk/fysisk fagsammensætning, og Hum-GIF står for en humanistisk fagsammensætning.

Den matematisk/fysiske fagsammensætning indeholder følgende fag:

 • Dansk som andetsprog A
 • Engelsk B
 • Historie C
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi B

Den samlede uddannelsestid er 810 timer.

Den humanistiske fagsammensætning indeholder følgende fag:

 • Dansk som andetsprog A
 • Engelsk B
 • Historie B
 • Matematik C
 • Biologi C

Den samlede uddannelsestid er 710 timer.

Kurserne foregår på Hvidovre Gymnasium og HF ved København og HF & VUC FYN Odense City Campus.

Eksamen

Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig eksamen. Der kan udstedes et samlet eksamensbevis.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på forløbet skal du have:

 • Opholdstilladelse i Danmark
 • 12 års skolegang i hjemlandet og en eksamen, der svarer til en dansk studentereksamen
 • 4 års engelskundervisning og engelskkundskaber, der svarer til folkeskolens afgangsprøve
 • Bestået danskuddannelse 3 (eller prøve i dansk 3) modul 5, med mindst 7 i karakter, både mundtligt, skriftligt og i læseforståelse eller bestået dansk som andetsprog, niveau D, med mindst 4 i karakter, både mundtligt og skriftligt
 • Til Mat-Gif skal du have kundskaber i matematik, der svarer til mindst det gymnasiale B-niveau

Optagelse sker på baggrund af en samtale med studievejlederen ved den skole, du søger ind på. Ansøgere optages frem til undervisningens start, såfremt der er plads på holdene.

Du tilmelder dig enten via en tilmeldingsblanket, som du finder på www.gsdanmark.dk, eller ved at henvende dig direkte på uddannelsesstedet.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Du kan søge SVU eller SU, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information