gymnasiale indslusningsforløb for flygtninger og indvandrere
Fag på GIF

Historie B - GIF

I historie på B-niveau lærer du om de sidste 150 års politiske, økonomiske og sociale udvikling i Danmark og til dels Europa.

Fakta

Navn:
Historie B - GIF
Type:
Fag på det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Undervisningen giver dig mulighed for at perspektivere og reflektere over den danske historie i forhold til andre landes historie og deres udvikling - dengang og i dag.

Faget er en del af det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og invandrere og indgår i fagpakken hum-GIF.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du skal på historie på B-niveau under GIF lære at kunne gøre rede for centrale udviklingslinjer i Danmarkshistorien fra ca. 1850 til i dag samt for Danmarks placering internationalt.

Du vil også få indsigt i det danske demokratis opbygning og forståelse for demokratiets grundlæggende værdier og politiske kulturer. Du lærer desuden at forholde dig kritisk til fortolkninger af historien samt historisk materiale.

Undervisningen giver generel viden om udviklingen i de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold i Danmark med udblik til europæisk historie.

De historiske perioder, der gennemgås, er:

  • Ca. 1850-1914, hvor I gennemgår det danske demokrati, industrialiseringen samt nationalstaten og national identitet.
  • 1914-1989, hvor I gennemgår Danmarks skifte fra landbrugsland til industrisamfund, velfærdsstaten samt livsvilkår og tilværelsestolkninger.
  • Fra 1989 til i dag, hvor I gennemgår emnerne: Danmark og den europæiske integration, Danmarks internationale placering samt nye grænser og nye konflikter.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen om fx historieformidling og det danske arbejdsmarked.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, skriveøvelser og projektorienteret undervisning, og der tages individuelle hensyn.

It inddrages i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, bearbejdning af data og præsentation af materiale.

Du skal som en del af undervisningen enten alene eller i en gruppe udarbejde en skriftlig historieopgave, som du/I sammenlagt arbejder med i 12-15 timer.

Der foretages en løbende evaluering af dit arbejde og dit faglige niveau.

Undervisningen udbydes af Hvidovre Gymnasium og HF ved København og HF & VUC FYN Odense City Campus.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve indeholder 30 minutters eksaminationstid og 3 timers forberedelsestid. Du trækker et tema med tilhørende ukendt materiale på 8-10 sider, der relaterer sig til tidligere gennemgået stof. Et af spørgsmålene relaterer sig til historieopgaven.

Forberedelsen kan foregå i grupper, hvis skolen giver mulighed for det. Eksaminationen er individuel.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau under GIF er 135 timer.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie C for tosprogede i Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen). Nr. 914 af 7. juli 2010.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2024
31. august 2024
Masteropgave Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Historie B, GS Dagundervisning 5000 Odense C