gymnasiale indslusningsforløb for flygtninger og indvandrere
Fag på GIF

Historie C - GIF

I historie på C-niveau lærer du om de sidste 150 års politiske, økonomiske og sociale udvikling i Danmark og til dels Europa.

Fakta

Navn:
Historie C - GIF
Type:
Fag på det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Undervisningen giver dig mulighed for at placere og perspektivere Danmark i forhold til andre lande og deres udvikling - dengang og i dag.

Faget er en del af det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og invandrere og indgår i fagpakken mat-GIF.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du skal på historie for tosprogede på C-niveau lære at kunne gøre rede for det danske demokratis opbygning og dokumentere forståelse for demokratiets grundlæggende værdier og politiske kulturer. Du lærer at forholde dig kritisk til forskellige fremstillinger af historien og at arbejde med forskellige former for historisk materiale.

Du vil i historieundervisningen få viden om udviklingen i de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold i Danmark inden for de seneste 150 år og med udblik til europæisk historie.

Du lærer bl.a. om:

  • Danmark fra landbrugssamfund til industrisamfund
  • Det danske demokrati
  • Danmark i EU/ en globaliseret verden
  • Nationalstat og national identitet
  • Velfærdsstaten
  • Livsvilkår og tilværelsesfortolkninger

Der inddrages supplerende stof i undervisningen om fx historieformidling og det danske arbejdsmarked.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektorienteret undervisning, og der tages individuelle hensyn.

It inddrages i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, bearbejdning af data og præsentation af materiale.

Der foretages en løbende evaluering af dit arbejde og dit faglige niveau.

Undervisningen udbydes af Hvidovre Gymnasium og HF ved København og HF & VUC FYN Odense City Campus.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve indeholder 30 minutters eksaminationstid og 3 timers forberedelsestid. Du trækker et tema med tilhørende ukendt materiale på 6-8 sider, der relaterer sig til tidligere gennemgået stof.

Forberedelsen kan foregå i grupper, hvis skolen giver mulighed for det. Eksaminationen er individuel.

Varighed

Uddannelsestiden for historie C under GIF er 60 timer.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie C for tosprogede i Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen). Nr. 914 af 7. juli 2010.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
6. december 2024
Historie C, GS Dagundervisning 5000 Odense C