adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Gymnasial uddannelse

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Vil du gerne være ingeniør, men mangler en teoretisk viden, som svarer til en matematisk gymnasial eksamen, har du mulighed for at tage et særligt adgangskursus.

Fakta

Navn:
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
1 - 1½ år
Adgangskrav:
Folkeskolens afgangsprøver i særlige fag + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
SU eller SVU

Et adgangskursus består af de 5 obligatoriske fag: matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk samt af valgfag, der kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

It vil indgå som en del af undervisningen.

Kurset henvender sig især til faglærte eller folk med en mellemteknisk uddannelse, fx inden for bygge- og anlægssektoren eller jern- og metalområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Adgangskurset er en gymnasial eksamen og kan tages som et 1-årigt eller 1½-årigt forløb. Det består af fem obligatoriske fag samt mindst et og højst to valgfag på gymnasialt niveau.

 
Obligatoriske fagNiveau
DanskA
MatematikA
FysikB
EngelskC
KemiC

 

Det enkelte uddannelsessted bestemmer selv udbuddet af valgfag, som kan bestå af både sprogfag på A-, B- eller C-niveau og idéhistorie eller filosofi på C-niveau samt kemi og matematik på B-niveau. Det kan desuden udbyde andre gymnasiale fag og gymnasiale fag på andre niveauer som valgfag.

Med henblik på optagelse på en ingeniøruddannelse med betinget optagelse er der mulighed for at tage enkeltfag fra kurset for fx at supplere en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse. Enkeltfagene kan være tilrettelagt som korte, intensive forløb af 3-8 ugers varighed.

Der findes også et ½-årigt forløb rettet mod kommende maskinmestre med bl.a. en faglært baggrund eller mindst 2 års erhvervserfaring. Det svarer i store træk til 1. semester på det 1-årige adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Undervisningen finder sted ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Ballerup, Lyngby og Næstved (bemærk, at hvis der ikke er tilmeldte nok i Lyngby eller Næstved tilbydes studieplads i Ballerup), Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg og Esbjerg, Aarhus Universitet (AU) i Herning og Aarhus og Syddansk Universitet (SDU) i Odense og Sønderborg.

Eksamen

Alle fag afsluttes med prøve.

Varighed

Adgangskurset kan vare fra 1 år til 1½ år.

Enkeltfag i matematik, fysik og kemi kan udbydes som korte, intensive forløb af 3-8 ugers varighed. 

Optagelse og adgang

For at blive optaget på kurset skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Folkeskolens afgangsprøver (skriftlig og mundtlig del) i dansk og engelsk samt
  • Folkeskolens 10. klasses-prøver i matematik (skriftlig og mundtlig del) og fysik/kemi

Prøverne skal være bestået med en karakter på mindst 02 i hver prøve.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Du kan få adgang efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, og uddannelsesstedet vurderer, at du kan gennemføre adgangskurset.

Du kan få merit og overført karakterer fra maks. 3 enkeltfag på højere forberedelseseksamen (hf).

Ansøgningsfrist

De enkelte uddannelsessteder kan have deres egne ansøgningsfrister, nogle eventuelt helt op til kursusstart. Se på deres hjemmesider.

Økonomi

Adgangskurset som fuldtidsstudium er gratis, og du kan søge SU.

Enkeltfag taget som korte, intensive forløb giver også adgang til SU.

Du kan søge SVU, hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Du kan dog ikke modtage både SU og SVU på samme tid.

Kvalifikationsniveau

Adgangskurset er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne giver adgang til civil- og diplomingeniøruddannelserne i kvote 2 samt til andre udvalgte bachelor- og professionsbacheloruddannelser. På nogle ingeniøruddannelser er en vis andel af kvote 2-pladserne forbeholdt ansøgere fra adgangskursus.

Læs mere om ansøgning og optagelse på hjemmesiden for den ingeniøruddannelse, du ønsker at blive optaget på.

Se mulighederne for at læse videre på professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelser.

Vis kurser Skjul kurser

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information