adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Gymnasial uddannelse

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Vil du gerne være ingeniør, men mangler en teoretisk viden, har du mulighed for at tage et særligt adgangskursus.

Fakta

Navn:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Andre betegnelser:
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
1 - 1½ år
Adgangskrav:
Folkeskolens afgangsprøver med særlige fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
SU eller SVU

Et adgangskursus består af de 5 obligatoriske fag: matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk samt af valgfag, der kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Når du har bestået adgangskurset, får du en adgangseksamen og har mulighed for at søge optagelse på ingeniøruddannelserne samt andre udvalgte bachelor- og professionsbacheloruddannelser. 

Kurset henvender sig især til faglærte eller folk med en mellemteknisk uddannelse, fx inden for bygge- og anlægssektoren eller jern- og metalområdet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Adgangskurset er en gymnasial eksamen og kan tages som et 1-årigt eller 1½-årigt forløb. Det består af fem obligatoriske fag samt mindst et og højst to valgfag på gymnasialt niveau. It indgår som en del af undervisningen.

 
Obligatoriske fagNiveau
DanskA
MatematikA
FysikB
EngelskB
KemiC

 

Det enkelte uddannelsessted bestemmer selv udbuddet af valgfag, som kan bestå af både sprogfag på A-, B- eller C-niveau og idéhistorie eller filosofi på C-niveau samt kemi og matematik på B-niveau. Det kan desuden udbyde andre gymnasiale fag og gymnasiale fag på andre niveauer som valgfag.

Enkeltfag

Du har mulighed for at tage enkeltfag fra kurset, hvis du ønsker at supplere din gymnasiale eksamen for at leve op til adgangskravene på de uddannelser, som kurset giver adgang til.

Enkeltfagene kan være tilrettelagt som korte, intensive forløb af 3-8 ugers varighed.

Undervisningssteder

Undervisningen kan finde sted ved følgende uddannelsessteder:

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Ballerup og Lyngby
  • Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg og Esbjerg
  • Aarhus Universitet (AU) i Herning og Aarhus
  • Syddansk Universitet (SDU) i Odense og Sønderborg
  • VIA University College i Horsens

Læs på uddannelsesstedets hjemmeside, om de tilbyder adgangskurset.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en prøve.

Varighed

Adgangskurset kan vare fra 1 år til 1½ år.

Enkeltfag i matematik, fysik og kemi kan udbydes som korte, intensive forløb af 3-8 ugers varighed. 

Optagelse og adgang

For at blive optaget på kurset skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Folkeskolens afgangsprøver (skriftlig og mundtlig del) i dansk og engelsk samt
  • Folkeskolens 10. klasses-prøver i matematik (skriftlig og mundtlig del) og fysik/kemi samt
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring, efter du har gennemført prøverne

Hver prøve skal være bestået med en karakter på mindst 02. Du kan også søge om optagelse, hvis du har bestået tilsvarende prøver på samme eller højere niveau.

Alternativ adgang

Du kan få adgang til kurset efter en individuel vurdering, hvis du ikke opfylder betingelserne, og uddannelsesstedet vurderer, at du kan gennemføre adgangskurset.

Ansøgningsfrist

De enkelte uddannelsessteder kan have deres egne ansøgningsfrister, nogle eventuelt helt op til kursusstart. Læs mere på deres hjemmesider.

Økonomi

Adgangskurset som fuldtidsstudium er gratis, og du kan søge SU.

Hvis du følger kurset mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du søge SVU.

Du kan ikke modtage både SU og SVU på samme tid.

Læs mere i artiklerne:

Fremtidsmuligheder

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne giver adgang til at søge optagelse på civil- og diplomingeniøruddannelserne samt til andre udvalgte bachelor- og professionsbacheloruddannelser.

Ansøgning i kvote 2

Du ansøger gennem kvote 2.

På nogle ingeniøruddannelser er en vis andel af kvote 2-pladserne forbeholdt ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Læs mere om ansøgning og optagelse på hjemmesiden for den ingeniøruddannelse, du ønsker at blive optaget på.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information