studentereksamen - stx
Fag på stx

Spansk fortsættersprog A - stx

I spansk fortsættersprog A videreudvikler du dine færdigheder i at tale, læse og skrive spansk. Samtidig øger du dit kendskab til spansk samfund, kultur og litteratur.

Fakta

Navn:
Spansk fortsættersprog A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer at forstå hovedpunkterne i almindeligt talt spansk og at deltage i samtale og diskussion om samfundsmæssige, kulturelle og litterære emner på et varieret og flydende spansk.

Du opbygger et varieret ordforråd både mundtligt og skriftligt, ligesom du lærer at læse længere tekster med komplekst indhold.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I spansk fortsættersprog A får du undervisning i de grundlæggende principper for sprogets opbygning, grammatik og udtale.

Ud over at lære sproget øger du din viden om kulturelle, historiske og aktuelle samfundsmæssige forhold i den spansksprogede del af verden.

Du lærer at læse og forstå spansksproget litteratur, både fiktive og ikke-fiktive tekster, og at analysere og fortolke teksterne ud fra dit kendskab til de spansktalende områders litteratur, kultur, samfund og historie.

Du lærer endvidere at skrive et varieret og nogenlunde korrekt spansk.

Undervisningen

Du får undervisning i en række emner. Gennem arbejdet med emnerne får du mulighed for at træne lytte- og læseforståelse, mundtlig kommunikation og skriftligt spansk samt lære om spansksproget samfund, kultur og litteratur.

I spansk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer fem timer og er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må du ikke bruge hjælpemidler. Efter højst en time afleverer du besvarelsen, og herefter må du benytte alle hjælpemidler til besvarelsen af den anden del af prøven. 

Den mundtlige prøve har en eksaminationstid på ca. 30 minutter med 60 minutters forberedelsestid. Først præsenterer du på spansk en ukendt tekst på ca. to sider, og dernæst fører du en uddybende og perspektiverende samtale. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt en - to gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for spansk fortsættersprog fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for spansk fortsættersprog på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for spansk fortsættersprog A - stx på uvm.dk