Gymnasiale valgfag

Arabisk A - valgfag

I arabisk A lærer du at tale og forstå standardarabisk igennem undervisning i grammatik, udtale, intonation og oplæsning af bl.a. arabiske skønlitterære tekster.

Fakta

Navn:
Arabisk A - stx
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Samtidig giver faget dig også indsigt i arabiske samfundsforhold og kultur - en viden som perspektiveres til andre typer af samfund, fx det vesteuropæiske.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget arabisk på A-niveau lærer du bl.a. at forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner og tilsvarende selv at tale sproget sammenhængende og nogenlunde korrekt. Du lærer også at skrive og oversætte enkle tekster fra dansk til arabisk.

Du får også træning i at bruge et- og tosprogede ordbøger samt en arabisk grammatik og bliver fortrolig med brugen af it på arabisk.

Ud over indsigt i sproget lærer du at analysere og fortolke skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster, hovedsageligt fra det 20. og 21. århundrede, og at sætte en tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge. Du vil herunder lære om arabisk kultur, historie og samfundsforhold både i relation til den arabiske verden og i relation til arabiske minoritetskulturer i Vesten.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. alfabetisering, samtaleøvelser og lytte-, læse- og skrivetræning.

It indgår som redskab i undervisningen, lige som lyd- og billedmedier bruges som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et nutidigt arabisksproget tekstmateriale, evt. suppleret med billedmateriale. Du må benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen. Brug af  oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, er ikke tilladt.

Den mundtlige prøve varer samlet ca. 30 minutter og består af tre dele:

  • Samtale på standardarabisk med udgangspunkt i en kendt, arabisksproget tekst
  • Samtale på standarabisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale inden for studerede emner
  • Samtale på dansk med udgangspunkt i et spørgsmål inden for studerede emner,

Du får en samlet forberedelsestid på ca. 60 minutter, hvor  du må benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for arabisk på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for arabisk som valgfag på A-niveau er 325 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for arabisk A på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
3. december 2024
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
12. august 2024
2. december 2024
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2024
2. december 2024
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Arabisk B -> A, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C