Gymnasiale valgfag

Fransk begyndersprog B - valgfag

I fransk begyndersprog B lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt fransk om almene emner. Samtidig får du kendskab til franske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Fransk begyndersprog B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende elementer i grammatik og i fransk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk begyndersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte og almene emner, lige som du lærer at skrive et enkelt fransk.

Du vil bl.a. opnå et grundlæggende ordforråd samt lære de grundlæggende principper for sprogets opbygning, herunder grammatikken. Du lærer også de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

I undervisningen vil I desuden gennemgå nutidige mundtlige og skriftlige litterære og ikke-litterære udtryksformer fra Frankrig og et af de andre fransktalende lande.

Ud over at lære sproget får du viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande med hovedvægt på Frankrig. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Du lærer også at kommunikere på fransk og får en viden om fransksprogede samfund og deres kultur og litteratur.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget. Den er organiseret i emner, som integrerer de forskellige faglige mål. Arbejdsformen er hovedsagelig interaktiv.

It i form af fx informationssøgning og interaktive træningsprogrammer er en naturlig del af undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse, og den falder i to dele.

I første del skal du på fransk redegøre for en ukendt fransksproget tekst. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner.

I anden del skal du og din lærer føre en samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Hvis du tidligere har gennemført fransk på C-niveau, omfatter undervisningen i fransk begyndersprog på B-niveau 125 timer.

Hvis du ikke tidligere har gennemført undervisning i fransk på gymnasialt niveau, omfatter undervisningen 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk begyndersprog som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk begyndersprog B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2024
2. december 2024
Fransk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2024
31. december 2024
Fransk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
12. december 2024
Fransk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2024
15. maj 2025
Fransk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2025
5. december 2025
Fransk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Fransk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 1120 København K