studentereksamen - stx
Fag på stx

Billedkunst C - stx

I billedkunst C får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

Fakta

Navn:
Billedkunst C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får herunder en gennemgang af værker og tekster fra tre udvalgte tidsperioder, herunder værker fra ældre tidsperioder samt nyere værker.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget billedkunst på C-niveau lærer du at skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du lærer at forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau og at løse enkle analyseopgaver ud fra andres eller egne billeder.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:
    • før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
    • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale
    • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst
  • Elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst udvalgte teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
  • Ideerne og strategierne bag visuelle udformninger
  • Æstetiske og innovative processer  

Ud over den teoretiske undervisning arbejder du sideløbende praktisk med selv at skabe fx malerier, skulpturer, installationer, arkitektur m.m. Du lærer at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele og indeholder en prøve i dit eksamensprojekt samt i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio. Der er ca. 60 minutters forberedelse og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i billedkunst på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i billedkunst på C-niveau er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for billedkunst C stx på uvm.dk