studentereksamen - stx
Fag på stx

Russisk A - stx

I russisk A lærer du at udtale standardrussisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå enkle klassiske og moderne tekster.

Fakta

Navn:
Russisk A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får også kendskab til russisk litteratur, historie, kultur og samfundsforhold. Ligeledes lærer du om de centrale dele af russisk grammatik og træner både den sproglige og den skriftlige side.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget russisk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet af ukompliceret talt standardrussisk, lige som du tilsvarende lærer at tale standardrussisk. Du bliver i stand til at kommunikere på russisk om dagligdags forhold og til at forstå enklere moderne tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære.

I undervisningen træner du bl.a. udtale og intonation, fx via oplæsning og samtale, men også ved hjælp lyd- og billedmedier. Du lærer også om de centrale dele af russisk grammatik og opøver et aktivt ordforråd på cirka 2.200 centrale russiske ord.

I gennemgår skønlitterære tekster fra forskellige genrer og perioder, herunder både klassiske og moderne forfatterskaber, og du får på den måde belyst centrale aspekter af Ruslands kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling.

Du får desuden træning i at bruge relevante opslagsværker og it i tilknytning til undervisningen og din opgaveskrivning.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektorienteret. I gennemgår regelmæssig lytte- og læsetræning samt systematisk indlæring af bøjninger, grammatik og ordforråd. Du træner på den måde dine sproglige færdigheder og lærer at skrive russisk såvel i hånden som på computer.

I russisk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et russisk tekst- og billedmateriale. Du prøves i tekstforståelse, oversættelse fra dansk til russisk og fri formulering på russisk. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve består af tre dele:

  1. Samtale på russisk med udgangspunkt i din præsentation af en kendt tekst/emne på ca. én normalside
  2. Samtale på russisk (ca. fem minutter) med udgangspunkt i ukendt billedmateriale om et alment emne.
  3. Samtale på dansk (ca. fem minutter) om et kendt emne inden for historiske, samfundsfaglige, kulturelle forhold

Der gives en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter før eksaminationen, der i alt varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for russisk fra 0 - A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for russisk på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for russisk A stx på uvm.dk.