studentereksamen - stx
Fag på stx

Musik A - stx

I musik A beskæftiger du dig selvstændigt med musik og sang og lærer at tilrettelægge og deltage aktivt i musikalske forløb, både inden for klassisk og rytmisk musik.

Fakta

Navn:
Musik A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får musikalsk viden og kunnen og lærer bl.a. om musikteori og -historie, samtidig med at du øver dig i solo- og sammenspil.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I musik på A-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

På det teoretiske niveau lærer du at bruge fagets metoder, teori og terminologi i forbindelse med analyse af musik fra såvel vestlige som ikke-vestlige kulturer. Du lærer også  at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig og kulturel synsvinkel og at definere den genremæssigt.

Du får også kendskab til læsning af et orkesterpartitur og lærer at udarbejde nodebaseret skriftlig sats, der er i overensstemmelse med de teoretiske principper. Desuden får du undervisning i musiklære, hørelære og musikteori samt i musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning inden for solospil og -sang, sammenspil og korsang. Du lærer om stemmedannelse og instrumentale teknikker og at tilrettelægge og fremføre en musikalsk sats.

Du skal såvel alene som sammen med andre synge og spille inden for et dansk og internationalt repertoire. I skal indstudere og optræde med et musikalsk arrangement for et publikum.

Undervisningen veksler mellem tematisk klasseundervisning og projektarbejde, der både indeholder teoretiske og praktiske elementer. Musikudøvelsen veksler mellem lærerstyret indstudering og elevstyret gruppesammenspil.

It indgår i undervisningen i forbindelse med fx søgning efter kildemateriale, lydoptagelse og redigering, lydbearbejdning, komposition og arrangement.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 5 timer, og grundlaget for prøven er et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve er i både musikudøvelse og musikkundskab. I musikudøvelse skal du i to selvvalgte musikstykker vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng samt demonstrere vokale og instrumentale færdigheder. Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. elev. I musikudøvelse høres du i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutter. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for musik fra 0 - A-niveau er 325 timer, fra C - A-niveau 250 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for musik på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for musik A stx på uvm.dk