studentereksamen - stx
Fag på stx

Fransk begyndersprog A - stx

I fransk begyndersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Samtidig får du et kendskab til franske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Fransk begyndersprog A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende elementer i grammatik og i fransk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk begyndersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte enkle tekster.

Du vil bl.a. få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

I undervisningen vil du desuden lære at analysere og fortolke et bredt udvalg af franskprogede litterære tekster og ikke-litterære udtryksformer fra det 19., det 20. og det 21. århundrede med hovedvægt på nyeste tid.

Ud over at lære sproget får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

I fransk begyndersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og består af en bunden oversættelse fra dansk til fransk samt en fristil ud fra en fransksproget tekst.

Den mundtlige prøve består af to dele: a) En præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 1 side. b) En samtale på fransk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale.

Den samlede eksaminationstid er på ca. 30 minutter, og forberedelsestiden er på ca. 1 time.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fransk begyndersprog fra 0 - A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk begyndersprog på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk begyndersprog A stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. december 2023
15. juni 2024
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2024
2. december 2024
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2024
2. december 2024
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
30. april 2025
Fransk begyndersprog A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
30. april 2025
Fransk begyndersprog A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Fransk begyndersprog B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C