Gymnasiale valgfag

Markedskommunikation C - valgfag

I markedskommunikation C lærer du at arbejde med markedskommunikation under hensyn til en virksomheds strategi og de markedsmæssige muligheder.

Fakta

Navn:
Markedskommunikation C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Markedskommunikation beskæftiger sig med virksomhedens planlægning af kommunikationen til omverdenen, og du prøver at overføre en overordnet virksomhedsstrategi til en konkret kommunikationsplan.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget markedskommunikation på C-niveau får du indblik i en virksomheds kommunikationsforhold set i relation til den overordnede strategi. Du lærer om, hvordan man udformer et budskab ud fra det, man gerne vil opnå, og prøver at lave forslag til virksomhedskampagner.

Du lærer også at udforme og analysere medieplaner og får indsigt i, hvordan man kan anvende effektmålinger.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Kommunikationsteori og lovgivning
  • Kommunikationsanalyse
  • Kommunikationsplanlægning

Undervisningen er tilrettelagt med varierede arbejdsformer, bl.a. øvelser ud fra konkrete kampagner og casebaseret undervisning. I løbet af undervisningen er der mindst ét sammenhængende forløb, hvor der typisk inddrages en virksomhed.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og som generelt arbejdsredskab.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af dels en præsentation af et sammenhængende undervisningsforløb, dels en samtale over et ukendt tekstmateriale med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for markedskommunikation på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for markedskommunikation som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for markedskommunikation C på uvm.dk.