Gymnasiale valgfag

Materialeteknologi C - valgfag

I materialeteknologi C beskæftiger du dig med materialer til forskellige produkter, fx plast, træ eller letmetaller.

Fakta

Navn:
Materialeteknologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer bl.a. at foretage et materialevalg under hensynstagen til formål, kvalitet, økonomi og miljø.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget materialeteknologi på C-niveau lærer du om forskellige materialer og deres typiske egenskaber på nano-, mikro- og meterskalaniveau. Du lærer også at vurdere deres fysiske og kemiske egenskaber og at træffe det bedste valg af materiale, alt efter hvad det skal bruges til.

Ud over kendskab til materialernes egenskaber får du viden om fremstillingsmetoder og herunder om metoder til at bearbejde og sammenføje forskellige materialer. Det kan være materialer af metaller, keramiske materialer, plast, kompositter, træ m.m.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • materialerne metaller, herunder letmetaller samt keramiske materialer, plast, kompositter, træ m.m.
  • atomar-, molekylær-, fiber- og krystalstruktur for udvalgte materialer
  • egenskaber af betydning for valg af materiale til en given opgave, herunder miljømæssige aspekter
  • forskellige enkle materialeprøvningsmetoder

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer samt eksperimenter. Du skal bl.a. arbejde med en case, som munder ud i en afsluttende opgave.

I forbindelse med casen arbejder du med materialeegenskaber, materialevalg, miljø og fremstillings-, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder samt materialeprøvning af et eller flere produkter.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af din afsluttende opgave.

Prøven tager udgangspunkt i din præsentation og fremlæggelse af opgaven suppleret med et eller flere spørgsmål inden for fagets øvrige kernestof. Eksamen varer ca. 24 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for materialeteknologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for materialeteknologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for materialeteknologi C på uvm.dk