studentereksamen - stx
Fag på stx

Samfundsfag C - stx

I samfundsfag C får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Du lærer bl.a. at undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at vise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Du lærer desuden at formulere viden om faglige sammenhænge og at formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Du får undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt levevilkår
  • Politik, der fx kan handle om politiske partier og ideologier i Danmark, politiske beslutningsprocesser samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med mindre skriftlige opgaver og mundtlige oplæg.

Der bruges generelt it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en traditionel mundtlig prøve, hvor du trækker et ukendt spørgsmål på baggrund af et kendt tema. Eksaminationen varer ca. 24 minutter og har en forberedelsestid på ca. 48 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C stx på uvm.dk.